Nauka

Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak

Wydział Prawa i Administracji świętował 100-lecie swojego istnienia organizując Zjazd Absolwentek i Absolwentów. Na spotkanie stawili się m.in. wybitni absolwenci: Jan A.P. Kaczmarek, Filip Bajon, Hanna Suchocka i Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz.

Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak

Dzień Absolwenta Instytutu Historii UAM był czasem wspólnego wspominania, wymiany poglądów i spotkania historyków z różnych roczników. Absolwenci przypomnieli sobie studenckie lata uczestnicząc w wykładach i specjalistycznych warsztatach.

Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura

Wraz konsorcjum europejskim przystępujemy do prac nad budową niezależnego systemu europejskiego do wykrywania i śledzenia sztucznych satelitów i śmieci kosmicznych. Nasz uniwersytet bardzo mocno w tym uczestniczy - mówi prof. Edwin Wnuk z Instytutu Obserwatorium Astronomiczne UAM

Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak

Instytut Filologii Romańskiej obchodzi 100-lecie powołania Katedry Filologii Romańskiej. Na jubileuszowe uroczystości w Sali Lubrańskiego zjechali naukowcy z kraju, Francji, Niemiec, Rumunii i Hiszpanii.

Fotografia w nagłówku
Pedagogika WSE UAM

Dr hab. Michał Klichowski z Wydziału Studiów Edukacyjnych został naukowym koordynatorem grantu European Cooperation in Science and Technology: European Network on Brain Malformations (Neuro-MIG).

Fotografia w nagłówku
redakcja

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Państwowym Uniwersytetem w Irkucku – IGU (Rosja) i Państwowym Uniwersytetem w Sankt Petersburgu – SPbGU (Rosja) ogłasza nabór uczestników na XII Międzynarodową Letnią Szkołę Prawno-Humanistyczną. Zgłaszać mogą się studenci i doktoranci...

Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak

Co to znaczy być rodzicem we współczesnych czasach? Na ten i wiele innych tematów dyskutują naukowcy, psychoterapeuci, studenci i osoby zainteresowane rodzicielstwem na I Ogólnopolskiej Konferencji Parentologicznej w Instytucie Psychologii WNS UAM.

Fotografia w nagłówku
Profesorowie: Ryszard Naskręcki; Beata Mikołajczyk; Marek Kwiek; Marek Nawrocki

Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 marca 2019 r. rozpoczął się wyścig najlepszych polskich uczelni o status „uczelni badawczej”. Dziś nie ulega już wątpliwości, że jedną z najważniejszych konsekwencji Ustawy 2.0 będzie niespotykana do tej pory dywersyfikacja (także...

Fotografia w nagłówku
Jagoda Haloszka

Pięćdziesięcioro studentów z Ukrainy otrzymało stypendia im. dr. Jana Kulczyka.

Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak

Prof. Józef Kostrzewski wspomniał, że Uniwersytet Poznański nazywano smarkatym uniwersytetem. Nie tylko uczelnia była młoda, młodzi byli również profesorowie - najmłodsi w całej Rzeczypospolitej.