Językoznawcy z całego świata o ewolucji języka

Fotografia w nagłówku
fot. Adrian Wykrota
fot. Adrian Wykrota

Rozpoczął się 48. Poznań Linguistic Meeting organizowany przez Wydział Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Tematem przewodnim tegorocznej konferencji gromadzącej najwybitniejszych językoznawców świata jest „Język i ewolucja: zagadnienia i perspektywy”.

Konferencja ma na celu pokazanie rożnych perspektyw języka. Naukowcy dyskutują o jego pochodzeniu. Kluczowy wykład, zatytułowany „Ewolucja języka: na styku biologii i kultury”, wygłosi W. Tecumseh Fitch (Uniwersytet Wiedeński), autor m.in. publikacji  Language and Evolution (Cambridge University Press 2010).

Kolejnym równie ważnym prelegentem jest Daniel Everett (Uniwersytet Bentleya), znany z pracy nad językiem społeczności pirahańskiej. Podczas wykładu plenarnego „Homo erectus, symbole i pochodzenie języka” omówi badania, które doprowadziły do powstania jego najnowszej książki How Language Began.

Obaj naukowcy wezmą również udział w dialogu plenarnym oraz w debacie z pozostałymi prelegentami przedstawiającymi rezultaty swoich badań podczas sesji plenarnych: Ljiljaną Progovac, Geoffreyem Schwartzem i Przemysławem Żywiczyńskim, do których dołączy Piotr Gąsiorowski i Nikolaus Ritt.

 

Czytaj również: Startuje II edycja Warsztatów dydaktycznych

Nauka Wydział Anglistyki