Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Fotografia w nagłówku
redakcja

Na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej ma miejsce VI studencko-doktorancka konferencja naukowa „Słowianie, my lubim… świętować”, organizowana przez Koło Naukowe Slawistów UAM. Wydarzenie wpisuje się w cykl uroczystych obchodów Jubileuszu 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego.

Fotografia w nagłówku
Jagoda Haloszka

Na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM dziś Dzień Dialektologa 2019, zorganizowany przez Studenckie Dialektologiczne Koło Naukowe UAM oraz Pracownię Dialektologiczną UAM.

Fotografia w nagłówku
Jagoda Haloszka

Wiosna zawita do Collegium Maius nieco wcześniej, a to dzięki Słowiańskiemu Dniu Wiosny. Już po raz drugi Rada Samorządu Studentów WFPiK wspólnie z Kołem Naukowym Slawistów zaprasza do świętowania bułgarskiego zwyczaju "martenicy".

Fotografia w nagłówku
WFPiK

Ogłoszono wyniki Wydziałowego Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską (za rok 2018)! Nagrody i dyplomy wręczone zostały Laureatom podczas posiedzenia Rady Wydziału

Fotografia w nagłówku
Agnieszka Książkiewicz Biuro Prasowe UAM

"Rok 1918 w historii, polityce, kulturze i literaturze” – to tytuł III edycji Wojewódzkiego Konkursu dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych „Polacy i Niemcy w Europie”. W piątek, 22 lutego w Collegium Novum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłoszono nazwiska laureatów.

Fotografia w nagłówku
redakcja

Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego zorganizowano w Collegium Maius konferencję dla nauczycieli, bibliotekarzy, studentów oraz wszystkich tych, którym bliski jest język polski.

Fotografia w nagłówku
prof. Tomasz Mizerkiewicz

Rada Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej postuluje wprowadzenie trzech zasadniczych zmian w projekcie Statutu UAM

Fotografia w nagłówku
redakcja

Prof. Bożena Chrząstkowska odebrała Medal Homini Vere Academico. Odznaczenie, przyznawane osobie „spełniającej wszelkie kryteria, które można stawiać człowiekowi prawdziwie akademickiemu” wręczył Rektor, prof. UAM, dr hab. Andrzej Lesicki.

Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak

Przez trzy dni językoznawcy dyskutowali o kulturowych aspektach ewolucji języka mając w pamięci wybitnego uczonego, prof. Wojciecha Ryszarda Rzepkę, przedwcześnie i tragicznie zmarłego 10 lat temu.