Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Fotografia w nagłówku
Jagoda Haloszka

Zespół badaczy Zakładu Geoinformacji i Centrum Badań Metropolitarnych został laureatem konkursu o nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju za publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji.

Fotografia w nagłówku
Jagoda Haloszka

Zakładanie ogrodu to nie tylko praca fizyczna, ale również działalność człowieka ukierunkowana na określony cel, czyli upiększanie otoczenia, to również praca mentalna. Z tą myślą zgadza się z pewnością Jadwiga Muszyńska, znana wszystkim jako Pani Jadzia od ogrodów, która na co dzień pracuje w...

Fotografia w nagłówku
Jagoda Haloszka

W piątek, 14 marca w Gabinecie Rektora odbyło się uroczyste odnowienie dyplomów ukończenia studiów absolwentów Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Fotografia w nagłówku
prof. Witold Szczuciński

Jak się zmieniało i jak się może zmieniać środowisko Arktyki - te problemy były nadrzędnym tematem konferencji, która odbyła się w w Instytucie Geologii, na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM.

Fotografia w nagłówku
dr Magdalena Kugiejko

W dniu 14.05.2019r. na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych z okazji 35-lecia działalności naukowej na Spitsbergenie zostały zorganizowane warsztaty dla młodzieży pt. „Dzień polarny - tam, gdzie słońce nie zachodzi” pod kierownictwem dr Magdaleny Kugiejko.

Fotografia w nagłówku
redakcja

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza znalazł się wśród najlepszych uczelni w kraju kształcących w kierunkach turystycznych w Rankingu Szkół Wyższych czasopisma "Wiadomości Turystyczne". Uniwersytet otrzymał wyróżnienie w profilu ogólnoakademickim.

Fotografia w nagłówku
Filip Czekała

Pretekstem do napisania tego tekstu były 2 złote. Tyle kosztował album, który znalazłem na pchlim targu. W tablo kadra UAM sprzed 60 lat i senator Jadwiga Rotnicka.

Fotografia w nagłówku
dr inż. Grzegorz Borkowski

Trzech naukowców z Katedry Turystyki i Rekreacji WNGiG wymyśliło i opatentowało nowatorski sposób oczyszczania wody. W ten sposób mogą powstać czyste kąpieliska w jeziorach, które dziś nie nadają się do rekreacji.

Fotografia w nagłówku
redakcja

Na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych rozpoczęła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa Geoinspiracje – teorie i praktyki zorganizowana z okazji 20-lecia Pracowni Dydaktyki Geografii i Edukacji Ekologicznej.