Wersja kontrastowa

Nagrody i stypendia Miasta Poznania przyznane

Obraz

Poznańscy twórcy i naukowcy zostali uhonorowani za wybitne osiągnięcia. Nagrodę Naukową Miasta Poznania otrzymał wybitny astronom, dr hab. Michał Jerzy Michałowski, a Nagrodę Artystyczną - dr Paweł Grobelny, projektant i kurator. Przyznano też kilkanaście stypendiów dla młodych badaczy i artystów.

Nagroda Naukowa oraz Nagroda Artystyczna Miasta Poznania przyznawane są osobom o niekwestionowanych osiągnięciach. Twórcom i naukowcom, których dorobek został doceniony przez poznańskie środowiska jako istotny wkład w rozwój regionu i miasta. Wysokość każdej z nich wynosi 60 tys. złotych.

- Chciałbym, żeby nagrodzeni twórcy i naukowcy zostali w Poznaniu i tu działali - mówił Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta miasta. - Tworzymy takie warunki, żeby artyści i badacze mogli stale się rozwijać przy wsparciu miasta Poznania.

Laureatem Nagrody Naukowej Miasta Poznania został dr hab. Michał Jerzy Michałowski z Obserwatorium Astronomicznego UAM, za znalezienie brakującego elementu wybuchających gwiazd za pomocą Poznańskiego Teleskopu Spektroskopowego oraz za odkrycie dużej ilości gazu atomowego w pobliżu miejsca wybuchu supernowej.

 

Czytaj także: Profesor Balcerzan nagrodzony

 

Powołana przez Radę Miasta Kapituła wybrała też laureatów stypendiów dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego i artystycznego.

- Chciałbym serdecznie wszystkim pogratulować! - podkreślił Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta Poznania - To jest ukoronowanie państwa wysiłku, talentu i kreatywności. Dziękuję za wasz wpływ w rozwój naszego miasta.

Każdy z wyróżnionych otrzyma nagrodę w wysokości 5 tys. złotych.  Tegorocznymi stypendystkami i stypendystami artystycznymi i naukowymi  z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zostali:

Justyna Machaj, reżyserka teatralna, która studiuje Wiedzę o Teatrze i Filmoznawstwo na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM otrzymała stypendium artystyczne. 

Joanna Kaźmierczak (Wydział Chemii) za opracowanie efektywnych katalitycznych metod modyfikacji silseskwioksanów oraz wybitne osiągnięcia naukowe.

Dawid Pakulski (Wydział Chemii) za innowacyjne badania w zakresie chemii materiałowej, a szczególnie za osiągnięcia w zakresie syntezy i funkcjonalizacji materiałów dwuwymiarowych (grafenu i tlenku grafenu).

Joanna Rak (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa) za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie badań nad kontestacją polityczną, oraz wyróżniający poziom umiędzynarodowienia wyników.

Milena Roszkowska (Wydział Biologii) za wyróżniające się wyniki badań bezkręgowców (niesporczaków), w tym o charakterze: taksonomicznym, zoogeograficznym.

Justyna Rychły (Wydział Fizyki) za dotychczasowe osiągnięcia badawcze w zakresie magnoniki, w szczególności za teoretyczne badanie własności lokalizacyjnych fal spinowych w planarnych magnonicznych kryształach oraz kwazikryształach magnonicznych.

Samanta Witomska (Wydział Chemii) za przełomowe badania nad zastosowaniem innowacyjnych materiałów opartych na grafenie w dziedzinach związanych z monitorowaniem zdrowia, dostarczaniem energii elektrycznej oraz oczyszczaniem wody.

Nauka Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.