Życie

Fotografia w nagłówku
Prof. UAM dr hab. Piotr Łuszczykiewicz
Na proces wyboru rektora UAM na kadencję 2020-2024 patrzę z perspektywy największej filii uczelni – Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu. Mam także, nieco może staroświeckie, humboldtowskie przekonanie, że uniwersytet to jedność nauki i dydaktyki. Sądzę więc, biorąc obie te przesłanki, iż...
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska -Michalak
Życie Uniwersyteckie - wielkimi krokami zbliżają się wybory nowego rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Łamy czerwcowego numeru oddaliśmy w pierwszym rzędzie kandydatce i kandydatowi: prof. Bogumile Kaniewskiej oraz prof. Ryszardowi Naskręckiemu. Obecny Rektor prof. Andrzej Lesicki podzielił...
Fotografia w nagłówku
Prof. Andrzej Lesicki
Wkrótce kolegium elektorów dokona wyboru rektora spośród dwojga kandydatów zarejestrowanych i zgłoszonych przez radę uczelni 9 marca 2020 roku. To niezwykle ważny wybór, bo przecież rektorowi powierzony zostanie uniwersytet na następne cztery (a może osiem) lat. Dlatego tak ważne jest pytanie,...
Fotografia w nagłówku
prof. Bogumiła Kaniewska
Z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jestem związana od bardzo wielu lat, od chwili, gdy jako uczennica klasy maturalnej IV LO, weszłam po raz pierwszy do Collegium Novum. Tam, na drugim piętrze, mieścił się gabinet ówczesnego doktora Bogdana Walczaka, który konsultował olimpijczyków...
Fotografia w nagłówku
prof. Ryszard Naskręcki
Decyzja o kandydowaniu na funkcję rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest najważniejszą decyzją mojego życia. Podjąłem ją mając świadomość z jakim ogromnym zobowiązaniem wobec społeczności akademickiej - Pracowników, Doktorantów i Studentów jest ona związana. Zadaniem rektora...
Fotografia w nagłówku
prof. Andrzej Lesicki
Przedstawiamy komunikat JM Rektora, prof. UAM dr hab. Andrzeja Lesickiego w sprawie badań nad prześladowaniem studentów żydowskich na Uniwersytecie Poznańskim w dwudziestoleciu międzywojennym