Życie

Fotografia w nagłówku
redakcja
Jak będzie wyglądał UAM za 10 lat? - odpowiedź na to pytanie znajdzie się w Strategii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na lata 2020-2030. Właśnie rozpoczęły się konsultacje nad przygotowanym dokumentem.
Fotografia w nagłówku
redakcja
Eksperci Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej na zamówienie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej opracują założenia modelowe dla strategii ponadlokalnej.
Fotografia w nagłówku
redakcja
Ze smutkiem zawiadamiamy, że odszedł wielki przyjaciel UAM, Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego w latach 2012-2020 prof. dr hab. Edward Włodarczyk. W 1969 ukończył studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UAM . Tu uzyskał kolejno stopnie naukowe...
Fotografia w nagłówku
redakcja
Pięknych Świąt Wielkanocnych i zdrowia po horyzont Wszystkim i Każdemu z osobna życzy redakcja Życia Uniwersyteckiego
Fotografia w nagłówku
Maciej Frąckowiak, Jacek Kubera, Krzysztof Podemski, Marek Ziółkowski
Konkurs z cyklu „Czym jest dla Ciebie miasto Poznań?” ma długą tradycję - poznańscy socjologowie organizowali go w 1928, 1964 i 1994. O co i dlaczego pytają tym razem?
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska -Michalak
Życie Uniwersyteckie - projekt ID-UB to temat wiodący kwietniowego wydania. Przyznanie Uniwersytetowi statusu Uczelni Badawczej jest jednym jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii UAM.