Wersja kontrastowa

Projekty z UAM dofinansowane przez MNiSW

Fot. Krzysztof Duda
Fot. Krzysztof Duda

Projekty z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zwyciężyły w dwóch ministerialnych konkursach  - "Doskonała nauka"  oraz  "Społeczna odpowiedzialność nauki". 

 

Doskonała Nauka

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, poprzez organizację konferencji naukowych oraz wydawanie monografii naukowych.

 • W module "Wsparcie konferencji naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na organizacji konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, dofinansowanie otrzymały następujące konferencje, które odbędą się na naszym Uniwersytecie:
  • XXIII Międzynarodowy Kongres Nauk Historycznych Poznań 2020 
  •  Ludzie zbuntowani. Protesty w Europie XXI wieku - tradycje, cele, sposoby samoorganizacji
  • BIO-EPICUR NET
  • Konferencja naukowa „ELAZ 2020, a conference on elementary and analytic number theory”
  • The 3rd World Conference of the Society for Urban Ecology 2020. Cities as SocialEcological System - Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
  • "Gwary dziś" - Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Społeczna odpowiedzialność nauki:

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu popularyzację nauki lub promocję sportu akademickiego oraz projektów związanych z utrzymaniem zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa. 

 • Moduł - Popularyzacja nauki i promocja sportu, to projekt w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na: popularyzacji osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych i prac rozwojowych oraz na promocji nauki, organizacji przedsięwzięć ukazujących w przystępny sposób przydatność wiedzy naukowej, organizacji przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie tradycji społeczności akademickiej, organizacji przedsięwzięć promujących i wspierających sport akademicki. Z naszej uczelni zakwalifikowały się:
  • Poznański Festiwal Nauki i Sztuki,
  • Akademia '21, 
  • Matematyka ma MOC! - popularyzacja nauk matematycznych na WMiI UAM w Poznaniu
  • Szermierka buduje relacje
 • Moduł - Wsparcie dla bibliotek naukowych. W ramach tego projektu wspierana jest realizacja projektów polegających na utrzymaniu zasobów bibliotecznych o istotnym w skali kraju znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa, ich opracowywaniu oraz udostępnianiu w postaci elektronicznej. W ramach tego modułu dofinansowanie otrzymało Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk na digitalizację kolekcji inkunabułów Biblioteki PTPN oraz ich elektroniczne opracowanie.

Czytaj także: Nasi naukowcy nagrodzeni podczas Gali Nauki Polskiej!

Życie Ogólnouniwersyteckie
Zobacz podobne

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.