Jakub Niebieszczański

Fotografia w nagłówku
Jakub Niebieszczański
Wydział Archeologii UAM jako pierwszy w Polsce, wspólnie z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Pile oraz Muzeum Okręgowym w Pile przeprowadził warsztaty z zakresu leśnictwa dla studentów archeologii. Warsztaty odbyły się w Centrum Promocji Lasów Państwowych w Goraju