Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Zespół geografów z UAM opracował pionierską publikację, która wytycza i szczegółowo opisuje mikroregiony fizycznogeograficzne województwa wielkopolskiego. Kompleksowa wiedza o nowych jednostkach przyrodniczych będzie służyła w pierwszym rzędzie ochronie krajobrazu i środowiska.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
GIS Day Poznań, czyli święto geoinformacji w Poznaniu przyciągnęło w mury Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych setki uczniów, nauczycieli i entuzjastów Systemów Informacji Geograficznej.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Siódma edycja Geopraktyk była testem hartu ciała i ducha, tak samo jak odpowiedzialności za grupę. Trzytygodniowy egzamin w Indonezji ekipa zdała koncertowo, mimo że tworzący ją ludzie wcześniej się nie znali.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Z Marią Sznajder, prezeską Studenckiego Koła Naukowego Geografów im. St. Pawłowskiego (SKNG), rozmawia Ewa Konarzewska-Michalak.
Fotografia w nagłówku
Dr Tymoteusz Horbiński
Dr Tymoteusz Horbiński z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych, laureat Nagrody Praeceptor Laureatus pisze o pisze o tym, czym jest dla niego praca dydaktyka.
Fotografia w nagłówku
redakcja
Glony glebowe w dużym stopniu przyczyniają się do obiegu węgla w skali globalnej. Artykuł o tym odkryciu opublikował międzynarodowy zespół badaczy z udziałem prof. Mariusza Lamentowicza z UAM w czasopiśmie The New Phytologist.