Wydarzenia

Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura
Prof. Reinhard Lührmann, jeden z najwybitniejszych biologów molekularnych w świecie otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Profesor a jednocześnie dyrektor Instytutu Chemii Biofizycznej Maxa Plancka w Getyndze prowadzi badania nad rolą i przemianami RNA
Fotografia w nagłówku
Łukasz Sakowski ,,To tylko teoria''
Na Wydziale Biologii UAM w Instytucie Antropologii badaniami kopalnego DNA (w skrócie aDNA, z ang. ancient, czyli antyczny lub starożytny) zajmuje się zespół kierowany przez dr Annę Juras z Zakładu Biologii Ewolucyjnej Człowieka.
Fotografia w nagłówku
Prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk
Konferencja „Przygotowanie i doskonalenie dydaktyczne nauczycieli akademickich jako element zapewniania jakości kształcenia"
Fotografia w nagłówku
Wydział Prawa i Administracji
Nagrodę Biskupa Tadeusza Pieronka "In veritate" otrzymała pani prof. UAM dr hab. Hanna Suchocka, była premier RP, ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej, członkini Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich.
Fotografia w nagłówku
Jagoda Haloszka, fot. Adrian Wykrota
Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w związku ze zmianą ustawy prawo o szkolnictwie wyższym powstało pięć szkół dziedzinowych, w których znalazły się poszczególne wydziały. Jedną z nich jest Szkoła Nauk o Języku i Literaturze, która skupia trzy wydziały: Wydział Anglistyki, Wydział Filologii...
Fotografia w nagłówku
Jagoda Haloszka
Dr Justyna Rychły z Wydziału Fizyki UAM otrzymała stypendium naukowe Poznania za osiągnięcia badawcze w zakresie magnoniki, w szczególności za teoretyczne badanie własności lokalizacyjnych fal spinowych w planarnych magnonicznych kryształach oraz kwazikryształach magnonicznych. W przyszłości chce...