Wydział Biologii

Fotografia w nagłówku
Magda Ziółek
Biolożka prof. Magdalena Arasimowicz-Jelonek specjalizuje się w badaniach z zakresu patofizjologii roślin. W obszarze jej szczególnych zainteresowań znajduje się tlenek azotu i jego rola w organizmach roślinnych.
Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura
Wojciech Wysoczański, wielokrotnie nagradzany młody naukowiec z Wydziału Biologii, pasjonuje się światem grzybów. Fascynującym światem endosymbiontów grzybowych, które mogą zmienić nasze życie na lepsze, a nawet to życie ratować. Z laureatem nagrody „Perła nauki’’ rozmawia...
Fotografia w nagłówku
prof. Władysław Polcyn
Czy wizerunek UAM może być używany w kampaniach promocyjnych Lasów Państwowych?
Fotografia w nagłówku
Magda Ziółek
Z prof. UAM Krzysztofem Zawieruchą, organizatorem Dnia Polarnego na UAM, rozmawia Magda Ziółek.
Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura
Nie trzeba jechać na biegun północny, aby porozmawiać o badaniach w Stacji Polarnej UAM na Spitsbergenie. Na Wydziale Biologii miał dziś miejsce Dzień Polarny. Celem wydarzenia była wymiana informacji o projektach badawczych, prowadzonych w regionach polarnych przez reprezentując
Fotografia w nagłówku
Katarzyna Prętnicka
W siedzibie Poznańskiego Parku Naukowo Technologicznego nagrodzono laureatów trzeciej edycji „Doskonałość w Nauce – Użyteczność w Praktyce”. Nagrody otrzymali prof. UAM Mirosława Dabert z Wydziału Biologii i dr Łukasz Szoszkiewicz z Wydziału Prawa i Administracji UAM.
Fotografia w nagłówku
Magda Ziółek
Doktor Jakub Baranek z Wydziału Biologii jest laureatem prestiżowej nagrody AgroBioTop, przyznawanej przez Komitet Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk. Naukowiec z sukcesem prowadzi prace nad biologicznymi środkami owadobójczymi. Dzięki jego badaniom możliwa będzie skuteczna wa
Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura
Świetnie jest wracać na naukową ścieżkę badacza, który pasję ma we krwi. Tym bardziej, że kolejne miesiące pokazują, że obrany kierunek był właściwy. Od ostatniej rozmowy z dr. Michałem Brzozowskim z Wydziału Biologii upłynęły dwa lata.
Fotografia w nagłówku
Magda Ziółek
Z profesorkami UAM Agnieszką Knopik-Skrocką i Lucyną Mrówczyńską z Wydziału Biologii, autorkami i prowadzącymi przedmiot choroby cywilizacyjne, genetyczne i wieku starczego dla studentów kierunku biologia i zdrowie człowieka, rozmawia Magda Ziółek.
Fotografia w nagłówku
Prof. UAM Beata Messyasz
W znowelizowanym rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki dotyczącym dziedzin i dyscyplin naukowych, wyodrębniono nowe dyscypliny naukowe: biotechnologię w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych oraz biologię medyczną w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.
Fotografia w nagłówku
redakcja
W styczniu kolejna praca zespołu prof. Piotra Ziółkowskiego z Wydziału Biologii UAM została opublikowana w prestiżowym czasopiśmie naukowym, Nature Communications. Tym razem badania dotyczyły wpływu polimorfizmów DNA na aktywność gorących miejsc rekombinacji.
Fotografia w nagłówku
Magda Ziółek
Profesor UAM Michał Bogdziewicz może mówić o sukcesie. W ciągu ostatnich dwóch lat stał się zdobywcą kilku znaczących nagród i wyróżnień, w tym tych dwóch najważniejszych. Jako pierwszy w historii Polak otrzymał Tansley Medal...
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Jednymi z najbardziej tajemniczych zwierząt na Ziemi są brzuchorzęski. Dr Małgorzata Kolicka z UAM jako jedyna w Polsce kontynuuje badania nad tymi intrygującymi bezkręgowcami i odkryła wiele nieznanych dotąd gatunków.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Zwiedził wszystkie 23 polskie parki narodowe w półtora roku. O swoich przygodach opowiedział na Festiwalu Podróżniczym Śladami Marzeń na MTP. Mowa o Patryku Fiutku, studencie Wydziału Biologii UAM.
Fotografia w nagłówku
redakcja
- Grzyby to organizmy, które mogą być i są źródłem innowacji technologicznych, na które czekamy - podkreślają organizatorzy Ogólnopolskiej Konferencji z okazji 10-lecia Polskiego Towarzystwa Mykologicznego, która potrwa do 28 października na Wydziale Biologii UAM.
Fotografia w nagłówku
Prof. UAM Beata Messyasz
Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021 w pierwszym tygodniu sierpnia tego roku. Uzyskana przez Wydział Biologii ocena nie jest dla nas satysfakcjonująca. Zapoznaliśmy się z oceną ekspertów, przeanalizowaliśmy...
Fotografia w nagłówku
Prof. UAM Krzysztof Zawierucha
W lipcu, czyli w rozkwicie arktycznego lata, studenci Wydziału Biologii UAM uczestniczyli w kursie na Spitsbergenie, gdzie eksplorowali arktyczne ekosystemy, prowadzili badania naukowe, a przede wszystkim namacalnie doświadczali zachodzących zmian klimatu.
Fotografia w nagłówku
Biuro Prasowe UAM
Wpływ zmian klimatu na reprodukcję drzew będą badać naukowcy w nowopowstającym Centrum Biologii Lasu na UAM. - Czas jest idealny - wysiłek ostatniego pokolenia naukowców zaowocował zwiększona dostępnością danych - mówi prof. Michał Bogdziewicz
Fotografia w nagłówku
redakcja
W dniach od 24 do 28 września Wydział Biologii UAM gościć będzie 115 badaczy i amatorów, młodych i doświadczonych mykologów, biotechnologów, architektów, leśników, lekarzy i artystów z różnych ośrodków w Polsce.
Fotografia w nagłówku
Biuro prasowe
Zespół naukowców z udziałem prof. Jacka Radwana z Wydziału Biologii UAM, sprawdził, czy dobór płciowy wynikający z konkurencji o partnera płciowego może promować korzystne w danym środowisku warianty genów i eliminować szkodliwe mutacje.
Fotografia w nagłówku
Dr Jagoda Litowczenko-Cybulska
Celem moich badań jest wytworzenie rusztowań komórkowych dla inżynierii tkankowej do potencjalnej odbudowy tkanek. Badania do pracy doktorskiej wykonywałam w ramach swojego pierwszego grantu PRELUDIUM, finansowanego przez NCN.  
Fotografia w nagłówku
Dr Andrzej Zieleziński
Wielu studentów sporo zapomni z tego, czego uczymy ich w salach wykładowych. Często też w swoim przyszłym życiu zawodowym nie użyją w pełni wiedzy, jaką przekazujemy im podczas studiów. Dlatego przede wszystkim musimy ich nauczyć, jak sami powinni się uczyć.
Fotografia w nagłówku
Prof. Anna Skoracka
Prof. Gary Hein z Wydziału Entomologii na Uniwersytecie Nebraska w Lincoln gości na Wydziale Biologii UAM. Naukowiec przyjechał do Poznania w ramach konkursu Fulbright Specialist Program organizowanego przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta. 
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Dr hab. Kinga Kamieniarz-Gdula, laureatka grantów europejskich - EMBO i ERC prowadzi Zespół Badawczy Regulacji Genomu w Centrum Zaawansowanych Technologii oraz Instytucie Biologii Molekularnej i Biotechnologii UAM. Z naukowczynią rozmawia Ewa Konarzewska-Michalak.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
W Pracowni Biochemii RNA prof. Mikołaj Olejniczak stara się tworzyć atmosferę, w której najważniejsza jest uczciwość intelektualna. – Bardzo ważne dla sukcesu naszych badań jest również to, że jesteśmy częścią dużej społeczności badaczy kwasów rybonukleinowych (RNA) w Poznaniu.
Fotografia w nagłówku
opr. red
Znamy laureatów Programu BioLAB 2022-23. Wśród nich znalazły się trzy młode naukowczynie z UAM. Są to Dina Mohamed i Rut Bryl z Wydziału Biologii oraz Katarzyna Żymańczyk z Wydziału Chemii. W nagrodę każda z nich odbędzie roczny staż w jednym z czterech renomowanych ośrodków...
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska -Michalak
- Bycie Ukraińcem to dla mnie codzienny wybór. Kiedyś trudniejszy, dzisiaj łatwiejszy - mówi Denis Buryi, student na Wydziale Biologii UAM. Pochodzi z miasteczka Stavnik koło Drohobycza. Od 6 lat mieszka w Polsce.
Fotografia w nagłówku
redakcja
Dr hab. Michał Bogdziewicz z Wydziału Biologii UAM uzyskał prestiżowy grant European Research Council (ERC) - Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych. Jest to drugi grant ERC przyznany naukowcowi reprezentującemu UAM.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Nowa publikacja naukowców z Wydziału Biologii ukazała się w prestiżowym czasopiśmie PNAS. Wyniki badań wskazują na niepokojący trend: globalne ocieplenie zachwiało strategią reprodukcyjną roślin. Współautorem pracy jest prof. Michał Bogdziewicz.
Fotografia w nagłówku
prof. Władysław Polcyn
18 lutego minęło 80 lat od śmierci Profesora Józefa Paczoskiego, doktora honoris causa Uniwersytetu Poznańskiego i członka honorowego Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Z tej okazji delegacja Wydziału Biologii UAM oraz Poznańskiego Oddziału PTB odwiedziła grób Profesora.
Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura
Profesor Grażyna Liczbińska z Wydziału Biologii wie o czym mówi, gdy opowiada o cholerze. Przeszła ją w Kalkucie, gdy pracowała w sierocińcu dla niewidomych w latach 90. XX wieku. Teraz chce tam wybudować szkołę dla dzieci byłych prostytutek. Zanim to jednak nastąpi...
Fotografia w nagłówku
Magdalena Ziółek
Dr Eliza Głowska, adiunkt w Zakładzie Morfologii Zwierząt na Wydziale Biologii, otrzymała właśnie grant „Roztocze jako model testowania interakcji bakterii endosymbiotycznych: czy symbionty toczą wojnę w organizmach roztoczy?”.
Fotografia w nagłówku
Prof. Tomasz Hanć
Z zebranych w minionych latach doświadczeń wynika, że wielu studentów, doktorantów i pracowników doświadcza trudności natury psychicznej, dlatego pomoc psychologiczna na UAM powinna być dalej rozwijana - mówi prof. Tomasz Hanć, członek Rady ds. Wsparcia Psychologicznego UAM
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska -Michalak
W prestiżowym czasopiśmie Nature Communications ukazał się artykuł zespołu prof. Piotra Ziółkowskiego wyjaśniający zasady działania mechanizmu epigenetycznego, który umożliwia roślinom szybko przełączyć metabolizm z fotosyntezy i wzrostu na odpowiedź na stres np. wywołany suszą.
Fotografia w nagłówku
redakcja
Dr hab. Kinga Kamieniarz-Gdula, kierownik zespołu badawczego z Centrum Zaawansowanych Technologii oraz Wydziału Biologii UAM uzyskała prestiżowy grant European Research Council (ERC). Jest to pierwszy grant ERC przyznany naukowcowi reprezentującemu UAM.
Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura
Projekt „Ryzosfera: Wielka Sieć Małych Światów” prof. Joanny Hoffmann z Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego i prof. Marleny Lembicz z Wydziału Biologii UAM stał się w ostatnich latach interdyscyplinarny w pełnym tego słowa znaczeniu.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska -Michalak
Prof. Robert Nawrot wkracza w kolejny etap badań nad wyjaśnieniem mechanizmu aktywności soku mlecznego glistnika jaskółcze ziele. W przyszłości, dzięki odkryciom poznańskich wirusologów, medycyna może zyskać wsparcie w walce z ciężkimi chorobami.
Fotografia w nagłówku
Magdalena Ziółek
W czasopiśmie Ecological Complexity ukazała się publikacja, mówiąca o skomplikowanych relacjach pomiędzy populacjami kotów i ptaków. Z jej autorem, prof. UAM Jakubem Kosickim, kierownikiem Zakładu Biologii i Ekologii Ptaków na Wydziale Biologii UAM rozmawia Magda Ziółek
Fotografia w nagłówku
zan/ekr Nauka w Polsce
Wpływowi zmian na polskiej wsi na ptasią społeczność przyjrzeli się naukowcy z UAM, Szwedzkiego Uniwersytetu Rolniczego w Uppsali (SUAS), Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. Wyniki badań przedstawili na łamach "Conservation Letters"
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska -Michalak
Biolodzy uczcili stulecie Koła Naukowego Przyrodników (KNP UAM) konferencją, ale nie tylko. Posadzili też dąb i odsłonili głaz z pamiątkową tablicą.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska -Michalak
UAM jako jeden z pierwszych uniwersytetów w Polsce zadbał o bezpieczeństwo ptaków. Trwa akcja oklejania powierzchni transparentnych na Kampusie Morasko. Dzięki niej dzięcioły, zimorodki i inne ptaki nie będą więcej ginęły w kolizjach z szybami. I tak znikną "szklane pułapki".
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
W Poznaniu obserwujemy silny wzrost stężenia ziaren pyłku platana oraz roślin z rzędu cyprysowców w powietrzu. - Sami kształtujemy aerobiologiczne środowisko, w jakim żyjemy - mówi dr Łukasz Grewling, kierownik Laboratorium Aerobiologii UAM.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Laureaci szóstej i siódmej Nagrody im. Marcina Antczaka odebrali wyróżnienia na Wydziale Biologii UAM. Nagrody otrzymali dr Katerina Sam i dr Paweł Mirski.
Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura
Z dr Agnieszką Eleonorą Zwolińską, laureatką Sonatiny 5, która bada czynniki wpływające 
na efektywne przenoszenie i rozprzestrzenianie się fitoplazm, rozmawia Krzysztof Smura
Fotografia w nagłówku
Michalina Łabiszak
Prof. Łukasz Kaczmarek z Wydziału Biologii, naukowo, ale i prywatnie, zajmuje się niesporczakami i jak sam przyznaje – ma na ich punkcie bzika. Nie jest to jednak jedyny przedmiot jego zainteresowań. Swój wolny czas poświęca także innym pasjom – grzybobraniom i robieniu...
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska -Michalak
Dr Przemysław Kurek z Wydziału Biologii jest współautorem artykułu opublikowanego w Nature opisującego niewykorzystany potencjał ptaków wędrownych w rozprzestrzenianiu roślin na północ. Z przyrodnikiem naturalistą rozmawia Ewa Konarzewska-Michalak.
Fotografia w nagłówku
Prof. Małgorzata Garnczarska
Poprosiliśmy o wypowiedzi przedstawicieli 7 najlepszych kierunków studiów (wg. rankingu szkół wyższych Perspektywy 2021). Może wskazówki, których udzielili pomogą dydaktykom w w konstruowaniu kolejnych programów studiów.
Fotografia w nagłówku
Magdalena Ziółek
Magdalena Ziółek
Natalia Jędrzejczak pisze doktorat w Zakładzie Botaniki Systematycznej i Środowiskowej UAM. Naukowo interesuje się reliktową grupą paproci z rodziny nasięźrzałowatych. Oprócz działalności naukowej, jest też przyrodnikiem i etnobotaniczką.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
- W laboratorium rzadko kiedy narzekamy na rutynę, chociaż czasem musimy powtarzać eksperymenty wielokrotnie. Uwielbiam te momenty, gdy kończę kilkumiesięczny eksperyment i uzyskuję wynik, który zgrabnie pasuje do naszej naukowej układanki - mówi Julia Dłużewska.
Fotografia w nagłówku
Jagoda Haloszka
Michalina Krakowiak to prawdziwa kobieta orkiestra, która niejednokrotnie pokazała, że nauka 
to jej wielka pasja. Gdy nie odkrywa nowych zjawisk, bądź nie zdobywa kolejnych grantów, prezesuje w Kole Naukowym Przyrodników, a gdy ma wolną chwilę – szydełkuje.