Wydział Biologii

Fotografia w nagłówku
redakcja
Dr hab. Kinga Kamieniarz-Gdula, kierownik zespołu badawczego z Centrum Zaawansowanych Technologii oraz Wydziału Biologii UAM uzyskała prestiżowy grant European Research Council (ERC). Jest to pierwszy grant ERC przyznany naukowcowi reprezentującemu UAM.
Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura
Projekt „Ryzosfera: Wielka Sieć Małych Światów” prof. Joanny Hoffmann z Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego i prof. Marleny Lembicz z Wydziału Biologii UAM stał się w ostatnich latach interdyscyplinarny w pełnym tego słowa znaczeniu.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska -Michalak
Prof. Robert Nawrot wkracza w kolejny etap badań nad wyjaśnieniem mechanizmu aktywności soku mlecznego glistnika jaskółcze ziele. W przyszłości, dzięki odkryciom poznańskich wirusologów, medycyna może zyskać wsparcie w walce z ciężkimi chorobami.
Fotografia w nagłówku
Magdalena Ziółek
W czasopiśmie Ecological Complexity ukazała się publikacja, mówiąca o skomplikowanych relacjach pomiędzy populacjami kotów i ptaków. Z jej autorem, prof. UAM Jakubem Kosickim, kierownikiem Zakładu Biologii i Ekologii Ptaków na Wydziale Biologii UAM rozmawia Magda Ziółek
Fotografia w nagłówku
zan/ekr Nauka w Polsce
Wpływowi zmian na polskiej wsi na ptasią społeczność przyjrzeli się naukowcy z UAM, Szwedzkiego Uniwersytetu Rolniczego w Uppsali (SUAS), Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. Wyniki badań przedstawili na łamach "Conservation Letters"
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska -Michalak
Biolodzy uczcili stulecie Koła Naukowego Przyrodników (KNP UAM) konferencją, ale nie tylko. Posadzili też dąb i odsłonili głaz z pamiątkową tablicą.