Wydział Fizyki

Fotografia w nagłówku
Jagoda Haloszka
Dr Justyna Rychły z Wydziału Fizyki UAM otrzymała stypendium naukowe Poznania za osiągnięcia badawcze w zakresie magnoniki, w szczególności za teoretyczne badanie własności lokalizacyjnych fal spinowych w planarnych magnonicznych kryształach oraz kwazikryształach magnonicznych. W przyszłości chce...
Fotografia w nagłówku
Polskie Towarzystwo Fizyczne uhonorowało profesora Adama Miranowicza z Wydziału Fizyki UAM prestiżową Nagrodą Naukową im. Wojciecha Rubinowicza za wybitną i twórczą pracę naukową z zakresu fizyki: za opracowanie nowych teoretycznych i doświadczalnych metod generacji, kontroli i detekcji stanów...
Fotografia w nagłówku
Marek Nowak
Miło nam poinformować o sukcesie Instytutu Obserwatorium Astronomiczne w projekcie ,,EUROPLANET 2024 Research Infrastructure’’ finansowanym w ramach programu H2020. Instytut Obserwatorium Astronomiczne, wraz z 56 innymi wiodącymi ośrodkami naukowymi i przemysłowymi, uzyskało finansowanie...
Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura
Dr hab. Michał Michałowski. Nie było u niego tak do końca jak u Gałczyńskiego. Chociaż księżyc pokazała mu mama, to jednak niebo objaśnił mu ojciec. Laureat tegorocznej Nagrody Naukowej Miasta Poznania mówi, że długo nie mógł zdecydować czy wybrać fizykę czy astronomię. Postawił na tę drugą. I całe...
Fotografia w nagłówku
Jagoda Haloszka
Grupa studentów z Poznania sfotografowała i przeprowadziła badania całkowitego zaćmienia Słońca, które miało miejsce 2 lipca 2019 r. Koordynatorem projektu była mgr Karolina Dziadura z Wydziału Fizyki UAM.
Fotografia w nagłówku
Jagoda Haloszka
Marika Zandecka, która na co dzień jest studentką fizyki medycznej zdobyła srebrny medal w trójboju siłowym w Uniwersyteckim Pucharze Świata w Estonii.