Wydział Chemii

Fotografia w nagłówku
W National Superior School of Chemistry w Montpellier w dniach 28-31 sierpnia 2023 roku odbył się II Francusko-Polski Kongres Chemiczny. Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego była prof. Violetta Patroniak, której towarzyszyła silna ekipa naukowczyń i naukowców z UAM.
Fotografia w nagłówku
Magda Ziółek
Z prof. Henrykiem Koroniakiem z Wydziału Chemii na temat międzynarodowego sympozjum Fluorine Days, które odbyło się pod koniec czerwca w Poznaniu, rozmawia Magda Ziółek.
Fotografia w nagłówku
redakcja
Na Wydziale Chemii rozpoczęło się Międzynarodowe Sympozjum 7th FLUORINE DAYS
Fotografia w nagłówku
Dziś w Urzędzie Miasta Poznania wręczono Stypendia dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego. Stypendia zdobyli: Małgorzata Bołt, Maciej Główczyński i Michalina Kowala z UAM.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Prof. Andrzej Legocki został doktorem honoris causa UAM. - Przyjmujemy dziś do naszej akademickiej społeczności wybitnego biochemika o uznanej renomie, laureata wielu nagród i odznaczeń, wybitnego reformatora i organizatora polskiej nauki.
Fotografia w nagłówku
Magda Ziółek
Chemik Sergiusz Napierała jest jednym z tegorocznych laureatów konkursu „Perły nauki”. Wychowanek prof. UAM Moniki Wałęsy-Chorab będzie realizował projekt poświęcony właściwościom elektrofluorochromowych kompleksów jonów metali oraz ich emisji i jej modyfikacji.
Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura
Publikacja w „Nature” zawsze jest czymś wyjątkowym w dziejach uczelni. Tym bardziej, że nie trafia się często. Przez ponad sto lat istnienia poznańskiego uniwersytetu było ich nieco ponad dwadzieścia. Ostatnia na Wydziale Chemii pod koniec lat 80 autorstwa...
Fotografia w nagłówku
Nauka w Polsce
Zdobycie wiedzy z dziedziny nauk podstawowych, dotyczących chemii analitycznej oraz archeologii - oferują studia na kierunku archeometria, który od kolejnego roku akademickiego uruchomiony zostanie na UAM.
Fotografia w nagłówku
redakcja
W czasopiśmie Nature został opublikowany artykuł zatytułowany „Dehydration of a crystal hydrate at subglacial temperatures”, w którym naukowcy z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Uniwersytetu Stellenbosch wykazali, że kryształy chiralnego związku makrocyk
Fotografia w nagłówku
Prof. Jerzy Langer
Tak. Doszliśmy do ściany. Nie mamy jeszcze noblistów grantowych, ale mamy już wyraźnie rysującą się akademicką lukę pokoleniową. Dyskusje nad gorącym tematem podejmowane przez zwolenników obecnego systemu przypominają pogoń za własnym ogonem naszych ulubionych czworonogów.
Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura
Profesor Przemysław Niedzielski z Wydziału Chemii zajmuje się obecnością pierwiastków, w tym metali ciężkich, w Arktyce. Petuniabuktę odwiedził już sześciokrotnie, za każdym razem przywożąc mnóstwo materiału badawczego. Badania poznańskiej grupy służą lepszemu zrozumieniu funkcjo
Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura
Doktor Anna Olejnik czasu ma niewiele. Godzi pracę naukową z domem. Do tego, jak mówią w Centrum Zaawansowanych Technologii, jest osobą energetyczną i energetyzującą. Potrafi zarażać pasją, którą wcześniej zaraziła się od swoich mentorów. Jest liderką. Zdobyła grant NCBR...
Fotografia w nagłówku
Magda Ziółek
Powiedzieć, że zarażają entuzjazmem, to nie powiedzieć wszystkiego. Naukowe Koło Chemików tworzą ludzie z pasją. „Nie ma nic piękniejszego niż zdziwienie w oczach dziecka, które uczestniczy w naszych pokazach. To nas napędza” – mówi Aleksandra Bigos, była prezeska koła.
Fotografia w nagłówku
Magda Ziółek
Z prof. Robertem Pietrzakiem z Wydziału Chemii na temat chemicznych dodatków do żywności rozmawia Magda Ziółek.
Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura
Z prof. Bronisławem Marciniakiem, rektorem UAM w latach 2008-2016 i obecnym dyrektorem Centrum Zaawansowanych Technologii UAM, rozmawia Krzysztof Smura.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska -Michalak
Rozpoczęły się dwudniowe obchody 100. rocznicy przyznania Marii Skłodowskiej-Curie doktoratu honorowego Uniwersytetu Poznańskiego. Dziś wnuczka uczonej prof. Hélène Langevin-Joliot, która jest fizyczką, jak jej sławna babka, odebrała dyplom honorowy podczas uroczystości w Auli.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Dr Bogna Sztorch z Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii została pierwszą laureatką nagrody Fundacji UAM dla pracowników Uniwersytetu. Naukowczyni, która realizuje już nowatorski grant w ramach projektu LIDER otrzyma 50 tysięcy złotych na badania.
Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura
Czasem w ich pracy pomagają komputerowi gracze, czasem rządzi nią przypadek – ale przede wszystkim liczy się praca. Dzięki niej poznańscy krystalografowie należą do światowej czołówki. Wśród nich jest prof. UAM Mirosław Gilski, z którym rozmawia Krzysztof Smura.
Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura
Prof. Bronisław Marciniak, były rektor UAM, a obecnie dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii, otrzymał Medal im. Marii Skłodowskiej-Curie. Odznaczenie to stanowi wyraz uznania wybitnych osiągnięć profesora w dziedzinie chemii radiacyjnej i fotochemii. Przyznał je...
Fotografia w nagłówku
Katarzyna Węglińska
Decyzją Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej - Curie profesor dr hab. Bronisław Marciniak został odznaczony Medalem im. Marii Skłodowskiej - Curie jako wyraz uznania za wybitne osiągnięcia w dziedzinie chemii radiacyjnej...
Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura
Dr Ewelina Wieczorek-Szweda z Wydziału Chemii w ramach Sonatiny 6 otrzymała finansowanie projektu „Nanocząstki złota funkcjonalizowane kompleksami dipirometenu i azadipirometenu z cynkiem(II) jako nowe podejście w terapii fotodynamicznej”. Rozmawia z nią Krzysztof Smura.
Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura
Otrzymać nagrodę im prof. Adama Bielańskiego to dla chemika wielki zaszczyt. W tym roku, w trzeciej edycji nagroda przypadła w udziale byłemu rektorowi UAM, profesorowi Bogdanowi Marcińcowi za „Wybitne osiągnięcia w dziedzinie chemii i katalizy związków krzemu i nową strategię
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki szóstej edycji konkursu SONATINA. Wśród 32 laureatów i laureatek znalazło się dwoje naukowców z UAM - dr Michał Halamus z Wydziału Historii i Ewelina Wieczorek-Szweda z Wydziału Chemii.
Fotografia w nagłówku
Dr Szymon Sobczak
Moje zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim zjawisk fizykochemicznych, do jakich dochodzi w środowisku poddanym działaniu ogromnego ciśnienia, przekraczającego kilka tysięcy razy to panujące wokół nas.  
Fotografia w nagłówku
Dr Kinga Stefanowska
Moje zainteresowania badawcze od wielu lat koncentrują się wokół opracowywania protokołów syntez pochodnych związków krzemoorganicznych opartych na zasadach Zielonej Chemii. Mówi dr Kinga Stefanowska, laureatka Stypendium Start FnP.
Fotografia w nagłówku
Prof. UAM Renata Jastrząb
Wykład to jedna z najtrudniejszych form przekazywania wiedzy, zwłaszcza w naukach ścisłych, w której niezwykle istotny jest kontakt z odbiorcą. Mówi prof. UAM Renata Jastrząb laureatka nagrody Praeceptor Laureatus.
Fotografia w nagłówku
redakcja
Prof. Bogdan Marciniec odebrał Nagrodę im. Prof. Adama Bielańskiego w Krakowie.
Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura
Dr Michał Antoszczak nie lubi nicnierobienia. Praca badawcza jest jego pasją. Mimo zachęty do pozostania we Francji wrócił z półtorarocznego stażu w paryskim Instytucie Curie. Nadal poszerza zakres badań wokół ,,przeciwnowotworowych koni trojańskich’’, które tym razem stanęły...
Fotografia w nagłówku
opr. red
Znamy laureatów Programu BioLAB 2022-23. Wśród nich znalazły się trzy młode naukowczynie z UAM. Są to Dina Mohamed i Rut Bryl z Wydziału Biologii oraz Katarzyna Żymańczyk z Wydziału Chemii. W nagrodę każda z nich odbędzie roczny staż w jednym z czterech renomowanych ośrodków...
Fotografia w nagłówku
Prof. Jerzy J. Langer
Finansowanie badań w oparciu o granty jest obecnie nieomal powszechne i w zasadzie... bez zalet. Wobec niskiej efektywności wnioskowania (około 5 – 25%), trudno nazwać to finansowaniem nauki, ponieważ 75 – 95% naukowców nie uzyskuje wsparcia, a ich wnioski są porównywalnie dobre.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Dr Bogna Sztorch jest pierwszą kobietą i przy tym najmłodszym pracownikiem w Centrum Zaawansowanych Technologii UAM, który zdobył elitarny grant Lider. Udoskonalane przez nią tworzywa termoplastyczne, wykorzystywane w technologii druku 3D, znajdą zastosowanie w przemyśle.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
- W chemii piękne jest to, że jest bardzo uporządkowana i ma pozytywne zastosowania w wielu dziedzinach życia - uważa Anna Czombik, laureatka tegorocznego Studenckiego Lauru.
Fotografia w nagłówku
Magdalena Ziółek
Sport traktuje jako hobby, choć, jak przyznał w młodości, marzyły mu się studia na Akademii Wychowania Fizycznego. Ostatecznie wygrała chemia, choć sport nadal mu towarzyszy i to zarówno prywatnie jak i w pracy naukowej. Prof. Tomasz Pędziński, kierownik Zakładu Fizyki Chemicznej
Fotografia w nagłówku
redakcja
Sześcioro badaczy z UAM otrzymało granty w ramach konkursu MINIATURA 5 z NCN. Naukowczynie i naukowcy rozpoczną badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, staże naukowe i wyjazdy konsultacyjne dzięki finansowaniu z NCN. 
Fotografia w nagłówku
Magdalena Ziółek
- Jest to taka niewielka, zwykła historia, pozbawiona wielkich wydarzeń. Urodziłam się w Warszawie w rodzinie profesorskiej. Wyszłam za mąż za Piotra Curie i miałam dwoje dzieci. Dzieło moje naukowe wykonałam we Francji – tak o swoim życiu pisała Maria Skłodowska-Curie.
Fotografia w nagłówku
Magdalena Ziółek
Współpraca z młodymi adeptami chemii, jak i opieka promotora, prof. Dariusza Matogi z UJ, pozwoliła mi na syntezę oraz zbadanie właściwości nowej rodziny dynamicznych materiałów porowatych, acylohydrazonowych sieci metalo-organicznych (sieci MOF) pisze dr Kornel Roztocki
Fotografia w nagłówku
Magdalena Ziółek
- Moim zdaniem bieg ten się rozpoczął, ale od momentu startu nie pokonałem zbyt długiej drogi. Wszystkie najważniejsze i najbardziej wymagające wyzwania jeszcze przede mną - mówi dr Łukasz Wolski
Fotografia w nagłówku
Magdalena Ziółek
Dr Anna Walczak pracę doktorską 
pt. „Synteza nowych funkcjonalnych układów metalosupramolekularnych na bazie ligandów ambidentnych i jonów metali d elektronowych” napisała pod kierunkiem prof. Artura Stefankiewicza.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska -Michalak
LaNaSyLum to grupa badawcza, którą prowadzi prof. Tomasz Grzyb. “Azyl dla lantanowców” działa już od 10 lat w ramach Zakładu Ziem Rzadkich na Wydziale Chemii. Ekipa młodych naukowców tworzy i bada nanomateriały, które mogą konwertować promieniowanie z zakresu podczerwieni.
Fotografia w nagłówku
Prof. Marek Sikorski
Prof. Marek Sikorski, kierownik Zakładu Spektroskopii i Magnetyzmu jest jednym z sześciu profesorów z Wydziału Chemii UAM, którzy otrzymali status profesora wizytującego na Northwest Normal University w Lanzhou. Naukowiec będzie kształcił chińskich doktorantów.
Fotografia w nagłówku
Prof. Piotr Pawluć
Prof. Piotr Pawluć z Zakładu Chemii Metaloorganicznej jest jednym z sześciu profesorów z Wydziału Chemii UAM, którzy otrzymali status profesora wizytującego na Northwest Normal University w Lanzhou. Naukowiec będzie kształcił chińskich doktorantów.
Fotografia w nagłówku
Prof Marcin Frankowski
Prof. Marcin Frankowski, kierownik Zakładu Analityki Chemicznej i Środowiskowej jest jednym z sześciu profesorów z Wydziału Chemii UAM, którzy otrzymali status profesora wizytującego na Northwest Normal University w Lanzhou. Naukowiec będzie kształcił chińskich doktorantów.
Fotografia w nagłówku
Prof Marcin Kwit
Prof. Marcin Kwit, kierownik Zakładu Stereochemii Organicznej jest jednym z sześciu profesorów z Wydziału Chemii UAM, którzy otrzymali status profesora wizytującego na Northwest Normal University w Lanzhou. Naukowiec będzie kształcił chińskich doktorantów.
Fotografia w nagłówku
Prof Maciej Trejda
Prof. Maciej Trejda, kierownik Zakładu Katalizy Heterogenicznej jest jednym z sześciu profesorów z Wydziału Chemii UAM, którzy otrzymali status profesora wizytującego na Northwest Normal University w Lanzhou. Naukowiec będzie kształcił chińskich doktorantów.
Fotografia w nagłówku
prof. Tomasz Pędziński
Prof. Tomasz Pędziński jest jednym z sześciu profesorów z Wydziału Chemii, którzy otrzymali status profesora wizytującego na chińskiej uczelni. Naukowiec będzie kształcił chińskich doktorantów.
Fotografia w nagłówku
Redakcja/Biuro Prasowe
W Sali Senatu UAM miała dzisiaj miejsce szczególna uroczystość. Ogłoszono nazwiska laureatów konkursu na międzywydziałowe projekty badawcze w Szkole Nauk Ścisłych (Wydział Chemii, Fizyki oraz Matematyki i Informatyki)
Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura
Z prof. Piotrem Pawluciem, dyrektorem Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych rozmawia Krzysztof Smura
Fotografia w nagłówku
Magdalena Ziółek
Prof. Marek Sikorski zapytany o to, gdzie widzi siebie za kilka lat, w jakim punkcie swojej kariery uniwersyteckiej odpowiada: Jestem indywidualistą, ale pracuję zespołowo. Dbam o tradycje, ale z zaciekawieniem i odwagą spoglądam w przyszłość.
Fotografia w nagłówku
Przemysław Stanula Biuro Prasowe UAM
6 naukowców z UAM otrzymało status profesora wizytującego na chińskich uczelniach. Z propozycją zaproszenia naukowców jako promotorów pomocniczych na poziomie studiów magisterskich zwróciła się do UAM uczelnia partnerska Northwest Normal University (NNU) w czerwcu 2020
Fotografia w nagłówku
Prof. Tomasz Grzyb
Najważniejsze dla rozwoju mojej kariery naukowej były prace opublikowane przed momentami zwrotnymi, takimi jak obrona doktoratu, ubieganie się o etat czy awans naukowy. Tworzą one pewnego rodzaju „masę krytyczną”, która w wielu sytuacjach pozwala na podążanie drogą naukowca.