Wydział Chemii

Fotografia w nagłówku
Dr Szymon Sobczak
Moje zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim zjawisk fizykochemicznych, do jakich dochodzi w środowisku poddanym działaniu ogromnego ciśnienia, przekraczającego kilka tysięcy razy to panujące wokół nas.  
Fotografia w nagłówku
Dr Kinga Stefanowska
Moje zainteresowania badawcze od wielu lat koncentrują się wokół opracowywania protokołów syntez pochodnych związków krzemoorganicznych opartych na zasadach Zielonej Chemii. Mówi dr Kinga Stefanowska, laureatka Stypendium Start FnP.
Fotografia w nagłówku
Prof. UAM Renata Jastrząb
Wykład to jedna z najtrudniejszych form przekazywania wiedzy, zwłaszcza w naukach ścisłych, w której niezwykle istotny jest kontakt z odbiorcą. Mówi prof. UAM Renata Jastrząb laureatka nagrody Praeceptor Laureatus.
Fotografia w nagłówku
redakcja
Prof. Bogdan Marciniec odebrał Nagrodę im. Prof. Adama Bielańskiego w Krakowie.
Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura
Dr Michał Antoszczak nie lubi nicnierobienia. Praca badawcza jest jego pasją. Mimo zachęty do pozostania we Francji wrócił z półtorarocznego stażu w paryskim Instytucie Curie. Nadal poszerza zakres badań wokół ,,przeciwnowotworowych koni trojańskich’’, które tym razem stanęły...
Fotografia w nagłówku
opr. red
Znamy laureatów Programu BioLAB 2022-23. Wśród nich znalazły się trzy młode naukowczynie z UAM. Są to Dina Mohamed i Rut Bryl z Wydziału Biologii oraz Katarzyna Żymańczyk z Wydziału Chemii. W nagrodę każda z nich odbędzie roczny staż w jednym z czterech renomowanych ośrodków...