Wydział Studiów Edukacyjnych

Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Z dr. Mirosławem Radołą z Wydziału Studiów Edukacyjnych, laureatem Nagrody Praeceptor Laureatus rozmawia Ewa Konarzewska-Michalak.
Fotografia w nagłówku
Michalina Łabiszak
Z dr hab. Katarzyną Waszyńską o pomocy i samopomocy w obliczu stresu i traumy, powodowanych wojną, rozmawia Michalina Łabiszak.
Fotografia w nagłówku
redakcja
UAM uruchamia świetlicę dla dzieci przybyłych do Poznania z Ukrainy przyjętych przez pracowników UAM w okresie od 24 lutego 2022 r. Profesjonalną opiekę i zajęcia edukacyjne zapewnią pracowniczki i pracownicy oraz studentki i studenci UAM.
Fotografia w nagłówku
Prof. Jacek Pyżalski
Liczba uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainie, w tym osób, które chcą zostać na dłużej w Polsce, rośnie każdego dnia. W grupie tej są głównie matki z dziećmi, które w oczywisty sposób powinny trafić do polskiego systemu edukacyjnego.
Fotografia w nagłówku
Madalena Ziółek
- Organizując naukę w szkołach dla tych dzieci tak naprawdę organizujemy dla nich też cały proces wsparcia - mówi prof. Jacek Pyżalski z Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Z prof. Agnieszką Gromkowską-Melosik, pomysłodawczynią i przewodniczącą komitetów: naukowego i organizacyjnego  II International Summer School: Scientific excellence - origins, research, results, rozmawia Ewa Konarzewska-Michalak.