Wydział Prawa i Administracji

Fotografia w nagłówku
redakcja
Prof. Alain Supiot, prawnik i profesor w Collège de France będzie uczestniczył w seminarium wokół tematu "La gouvernance par les nombres - Zarządzanie za pomocą liczb". Do udziału w spotkaniu zapraszają: Wydział Prawa i Administracji UAM oraz Institut d'Etudes Avancées de Nantes.
Fotografia w nagłówku
Jagoda Haloszka
O prof. Hannie Suchockiej, kiedy obejmowała rządy jako premier RP mówiono: poznanianka, da sobie radę, na pewno jest obowiązkowa i uczciwa. Mimo to wielu zastanawiało się, czy faktycznie podoła zadaniu w tej niezwykle pogmatwanej polskiej rzeczywistości.
Fotografia w nagłówku
Magdalena Ziółek
Prawniczka, profesor nauk prawniczych, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, była prorektor UAM i kierowniczka Katedry Teorii i Filozofii Prawa WPiA prof. Sławomira Wronkowska - Jaśkiewicz odebrała dzisiaj medal Homini Vere Academico.
Fotografia w nagłówku
Magdalena Ziółek
Homini Vere Academico znaczy „człowiek prawdziwie akademicki”. Trudno o lepsze podsumowanie drogi zawodowej jaką przeszła prof. Hanna Suchocka -   pierwsza w historii kobieta - premier RP, była ambasador  RP przy Stolicy Apostolskiej, Dama Orderu Orła Białego w końcu doktor habilitowany nauk...
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Prof. Anna Musiała: - Praca w katastrofalnych warunkach uderza w nasze ciało i godność. Zainspirowana tą myślą napisałam, że człowiek pracuje de facto swoim ciałem, co zostało bardzo źle przyjęte w polskiej nauce. Z laureatką Nagrody KUL rozmawia Ewa Konarzewska-Michalak.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska -Michalak
Prof. Anna Musiała z Wydziału Prawa i Administracji otrzymała Nagrodę im. Anieli hrabiny Potulickiej za wybitne osiągnięcia naukowe wpisujące się w idee chrześcijańskiego humanizmu. Nagroda jest przyznawana przez Katolicki Uniwersytet Lubelski.