Wydział Archeologii

Fotografia w nagłówku
Małgorzata Rybczyńska
23 lipca rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. Andrzej Lesicki podpisał w Atenach akt notarialny kupna lokalu - przyszłej siedziby Polskiego Instytutu Archeologicznego w Atenach (PIAA).  Rektorowi towarzyszyli: rektor elekt prof. Bogumiła Kaniewska oraz kanclerz UAM Marcin...
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
UAM jest pierwszą polską instytucją w historii, która rozpoczyna własny projekt badań terenowych w Grecji. Poznańscy archeolodzy będą kierować badaniami w dolinie rzeki Anthemous. Licencję otrzymali dzięki powstałemu w zeszłym roku Polskiemu Instytutowi Archeologicznemu w Atenach, którym kieruje...
Fotografia w nagłówku
Szymon Zdziebłowski
Metodę umożliwiającą określenie wieku pradziejowych naczyń opracował międzynarodowy zespół naukowców. W jej weryfikację zaangażowali się badacze z Polski m.in. z UAM. Metoda polega na analizie chemicznej kwasów tłuszczowych na pradziejowych naczyniach.
Fotografia w nagłówku
redakcja/poznan.pl
Archeolodzy, pracujący na placu Kolegiackim, odsłonili mur, będący prawdopodobnie częścią prezbiterium stojącego tam niegdyś kościoła. Odkryli też kolejne zabytki - w tym m.in. medalion z doskonale zachowanym wezwaniem-modlitwą do św. Agaty. Aby ułatwić im pracę, nad placem budowy postawiono...
Fotografia w nagłówku
Przemysław Stanula
16 stycznia, w Gabinecie Rektora UAM, członkowie Rady Naukowej Polskiego Instytutu Archeologicznego w Atenach odebrali akty powołania. Nominacje wręczali prorektorzy: prof. Bogumiła Kaniewska oraz prof. Tadeusz Wallas. PIAA jest jednostką (centrum uniwersyteckim) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza...
Fotografia w nagłówku
Jagoda Haloszka
W Kwiatkowie, w województwie wielkopolskim archeolodzy poznali funkcje 104 studni sprzed blisko 2 tys. lat. To unikat w skali Europy Środkowej.