Wersja kontrastowa

Prof. Aleksander Kośko doktorem honoris causa

Prof. Aleksander Kośko doktorem honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego
Prof. Aleksander Kośko doktorem honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego
Obraz

Prof. Aleksander Kośko otrzymał dyplom doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego podczas uroczystości 4 grudnia. Wydarzenie było związane z 20-leciem utworzenia Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Prof. Kośko jest emerytowanym pracownikiem Wydziału Archeologii UAM, absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z uczelnią tą związał swe całe zawodowe życie, aż do przejścia na emeryturę w 2019 roku. Pełnił wiele funkcji kierowniczych i administracyjnych. Współorganizował Zespół Badań Kujaw UAM, a także Fundację Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Społeczeństw Kujaw. Realizował szereg projektów badawczych dotyczących strefy wielkodolinnej Niżu oraz pogranicza biokulturowego Wschodu i Zachodu Europy. Kierował licznymi badaniami terenowymi w Polsce, przede wszystkim na Kujawach, ale także na Pomorzu i w Wielkopolsce. Współorganizował „poznańsko-kijowski” program studiów nad prahistorią międzymorza bałtycko-pontyjskiego, który stał się bazą dla wielu inicjatyw badawczych, stażowych i edytorskich łączących środowiska archeologiczne Polski, Ukrainy i Białorusi oraz innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Jest twórcą i redaktorem naczelnym rocznika „Baltic-Pontic Studies” oraz współredaktorem serii „Archaeologia Bimaris”. Naukowe zainteresowania prof. Aleksandra Kośko koncentrują się na archeologii schyłku epoki kamienia (IV i III tys. BC) oraz początków epoki brązu (III/II – połowa II tys. BC). Z tego zakresu opublikował najważniejsze swe prace, które zmieniły nie tylko merytoryczne ustalenia, ale zapoczątkowały nowy nurt w rozumieniu prahistorii pogranicza Europy Środkowej i Wschodniej.

Aleksander Kośko

Czytaj także: Prof. Andrzej Michałowski. Wielka szansa na 100 lat

Wydarzenia Wydział Archeologii

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.