Wydział Socjologii

Fotografia w nagłówku
Prof. UAM Aldona Żurek
Nowy system parametryzacyjny, któremu towarzyszyły zmiany organizacyjne i instytucjonalne na UAM, przyjęty został z obawą i pewną nieufnością. Jednocześnie tę nową sytuację formalną potraktowaliśmy jako wyzwanie, z którym należy się zmierzyć, osiągając zakładane cele.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska -Michalak
Profesorowie Jakub Isański i Marek Nowak prowadzą unikalne badania, których pierwszym rezultatem jest raport „Odbiór społeczny i integracja uchodźców z Ukrainy”. Z naukowcami rozmawia Ewa Konarzewska-Michalak.
Fotografia w nagłówku
Dr Marcin Hermanowski
Pamiętam bardzo dobrze dzień, kiedy dowiedziałem się, że w wyniku głosowania studentek i studentów z Wydziału Socjologii otrzymam nagrodę Preaceptor Laureatus. Była to dla mnie bardzo radosna wiadomość. Potem przyszła refleksja i próba zrozumienia.
Fotografia w nagłówku
Wydział Socjologii UAM
Na wydziale Socjologii UAM od października 2022 r. uruchamiamy nowe studia podyplomowe: Metodyka i metodologia pracy socjalnej.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Pierwszy program pilotażowy bezwarunkowego dochodu podstawowego w Polsce jest planowany na Warmii i Mazurach. W grupie przygotowującej eksperyment biorą udział naukowcy i absolwenci UAM - dr Maciej Szlinder, dr Mariusz Baranowski i prof. Piotr Jabkowski.
Fotografia w nagłówku
Maciej Kośmicki
Maciej Kośmicki, absolwent Wydziału Socjologii UAM, obecnie pracownik administracyjno-techniczny jednostki oraz właściciel największego polskojęzycznego kanału dotyczącego klocków konstrukcyjnych na platformie YouTube przygotował propozycje klockowych prezentów dla całej rodziny.