Wydział Historii

Fotografia w nagłówku
red
W dniach od 20 do 27 listopada 2022 r. na Wydziale Historii UAM przebywała 16-osobowa grupa studentów i nauczycieli z Wydziału Pedagogicznego Zachodnioczeskiego Uniwersytetu w Pilźnie (Czechy) pod opieką doc. Naděždy Morávkovej i prof. Danuty Konieczki-Śliwińskiej.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
11 listopada 1918 roku zebrała się „Komisja Organizacyjna Uniwersytetu Polskiego w Poznaniu”, a pół roku później powstał Uniwersytet. O pierwszych dniach wolności z prof. Grzegorzem Łukomskim, z Instytutu Kultury Europejskiej UAM, rozmawia Ewa Konarzewska-Michalak.
Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura
Historia zatoczyła koło. Po trzydziestu latach od chwili wszczęcia poszukiwań „skarbu Latanowicza” kolejne jego fragmenty odnajdywane są w zbiorach Biblioteki Raczyńskich. Pracuje nad tym zespół naukowców pod kierunkiem prof. UAM Piotra Pokory i prof. UAM Ewy Syski.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Prof. Magdalena Biniaś-Szkopek z Wydziału Historii prowadzi projekt „Polskie królowe XV i XVI wieku jako żony i matki”. Ma on wypełnić luki w badaniach podstawowych na temat kobiet panujących w Rzeczypospolitej w okresie największego jej rozkwitu.
Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura
Z prof. Violettą Julkowską, współprzewodniczącą Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej Historyków i Geografów, pierwszą kobietą na tym stanowisku od czasu powstania Komisji 50 lat temu, rozmawia Krzysztof Smura
Fotografia w nagłówku
red
Dyskusyjny jest system uniwersalnej, czyli obowiązującej wszystkie dziedziny i dyscypliny naukowe, punktacji publikacji. Dodatkowo na gruncie nauk humanistycznych zbyt małą rangę przydaje się monografiom. O ewaluacji na Wydziale Historii rozmawiamy z prof. Józefem Doboszem.