Wydział Historii

Fotografia w nagłówku
Dr Grzegorz Glabisz z Wydziału Historii jest laureatem stypendium START. Jego zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim zagadnienia kształtowania się instytucji władzy w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Z prof. Tomaszem Schrammem, przewodniczącym KNH PAN i prof. Krzysztofem A. Makowskim, wiceprezydentem CISH, którzy kierują komitetem organizacyjnym XXIII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych, rozmawia Ewa Konarzewska-Michalak.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska -Michalak
Dwóch pracowników UAM będzie promować poznańską historię i archeologię na Festiwalu Fantastyki Pyrkon. Chcą dotrzeć m.in. do młodych i do wydawców gier.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Dr hab. Elena Klenina z Wydziału Historii otrzymała Złoty Wiek - nagrodę dla za wybitny wkład w kulturę i naukę Bułgarii. To najwyższe wyróżnienie, jakie może otrzymać obcokrajowiec w tym kraju. Naukowczyni od 25 lat prowadzi badania w Archeologicznej Ekspedycji UAM Novae.
Fotografia w nagłówku
Prof. Kaziemierz Ilski
Z prof. Kazimierzem Ilskim z Wydziału Historii, ubiegłorocznym laureatem konkursu Praeceptor Laureatus rozmawia Magda Ziółek
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska -Michalak
Zakład Historii Europy Wschodniej na Wydziale Historii UAM ma zaszczyt zaprosić Państwa na międzynarodową konferencję pt. Politics of History and Memory Conflicts in Post-Communist Europe, która odbędzie się w dniach 26-28 maja 2022 r., w Poznaniu.