Wydział Historii

Fotografia w nagłówku
Prof. UAM dr hab. Przemysław Matusik 
Grudzień to na powstanie fatalna pora. Gdy jednak 103 lata temu w Poznaniu wybuchło – przypadkowo i spontanicznie - zakończyło się sukcesem, przełamując tym samym XIX-wieczne fatum powstańczych klęsk Polaków. A było przecież obarczone dużym politycznym i militarnym ryzykiem.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Dr hab. Olena Klenina nie sądziła, że wyemigruje z rodzinnego Sewastopola do Poznania. Dziś na UAM kieruje Centrum Ekspedycja Novae Wydziału Historii i prowadzi misje archeologiczne w antycznych miastach.
Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura
Z prof. Maciejem Michalskim, pełnomocnikiem rektora UAM i koordynatorem prac zespołu ds. ewaluacji, rozmawia Krzysztof Smura.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
11 listopada 1918 roku zebrała się „Komisja Organizacyjna Uniwersytetu Polskiego w Poznaniu”, a pół roku później powstał Uniwersytet. O pierwszych dniach wolności z prof. Grzegorzem Łukomskim, z Instytutu Kultury Europejskiej UAM, rozmawia Ewa Konarzewska-Michalak.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska -Michalak
- Jak zaangażować młodych ludzi, by czuli się odpowiedzialni za to co ich otacza? W moim przekonaniu można to zrobić tylko w jeden sposób - czyniąc ich odpowiedzialnymi za to, co jest im bliskie - mówiła prof. Bogumiła Kaniewska, Rektor UAM na debacie Humanistyka dla demokracji.
Fotografia w nagłówku
Magdalena Ziółek
Temat jak rzeka. Bo choć historia Poznania, która w sposób nierozłączny związana jest z Wartą, 
nie raz była przedmiotem badań naukowych, to temat ten stale rodzi pytania wymagające nowych studiów.