Wydział Historii

Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska -Michalak
Ryan Clisset, amerykański oficer, pisze na Wydziale Historii doktorat o Wielkopolskiej Eskadrze Lotniczej. Pilot wojskowy, który na co dzień latał myśliwcem F-16, teraz prowadzi badania naukowe w Poznaniu.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Dr Andrea Mariani z Wydziału Historii został jednym z laureatów Nagrody Przeglądu Wschodniego. Dzięki badaniom naukowca pokasacyjne inwentarze kolegiów jezuickich przechowywane w Białorusi i Rosji wkrótce będą dostępne dla naukowców z kraju i zagranicy. 
Fotografia w nagłówku
prof. UAM Danuta Konieczka-Śliwińska
Która z relacji wykładowca – student gwarantuje najlepsze efekty w kształceniu? Myślę, że każda może przynieść znakomite efekty, jeśli tylko odpowiada obu stronom: nauczycielowi akademickiemu i studentowi - mówi prof. UAM Danuta Konieczka-Śliwińska Wydział Historii UAM
Fotografia w nagłówku
opr. Krzysztof Smura
Trzyletni projekt badawczy „Past Lifeways and Deathways of the Disabled in 14th-18th Century Central Europe” ma na celu zrekonstruowanie życia osób niepełnosprawnych w XIV-XVIII-wiecznej Europie Środkowej. Dr Magdalena Matczak na realizację tych badań otrzymała...
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Dr Andrea Mariani prowadzi badania, dzięki którym pokasacyjne inwentarze kolegiów jezuickich przechowywane w Białorusi i Rosji wkrótce będą dostępne dla naukowców z kraju i zagranicy. Materiały mogą rzucić nowe światło na działalność Komisji Edukacji Narodowej.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
11 listopada 1918 roku zebrała się „Komisja Organizacyjna Uniwersytetu Polskiego w Poznaniu”, a pół roku później powstał Uniwersytet. O pierwszych dniach wolności z prof. Grzegorzem Łukomskim, z Instytutu Kultury Europejskiej UAM, rozmawia Ewa Konarzewska-Michalak.