Wydział Matematyki i Informatyki

Fotografia w nagłówku
Małgorzata Rybczyńska
Rok 2019 to zgodnie z uchwałą Senatu RP „Rok Matematyki”. We wtorek 3 września, w Krakowie rozpoczęło się główne wydarzenie tych obchodów, Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich zorganizowany w stulecie Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Wśród uczestników są także reprezentanci Wydziału...
Fotografia w nagłówku
Jagoda Haloszka
Przetwarzanie języka naturalnego polega na takim przekształcaniu tekstów, aby uzyskać ustrukturyzowane pod dowolnym względem dane, często powiązane z wynikiem naukowym. Z dr Filipem Gralińskim z Wydziału Matematyki i Informatyki o leksykografii w świecie wirtualnym rozmawia Jagoda Haloszka.
Fotografia w nagłówku
Agnieszka Książkiewicz, Jagoda Haloszka
Poznańska Orkiestra Laptopowa w piątek 7 czerwca zagrała w Auli Wydziału Matematyki i Informatyki UAM.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza zawarł porozumienie o współpracy z polsko-irlandzką firmą Sonalake działającą na rynku oprogramowania. Dzięki temu studenci będą zdobywać praktyczną wiedzę w nowoczesnej i przyszłościowej branży.
Fotografia w nagłówku
redakcja
Zgromadzenie Członków Oddziału Poznańskiego Polskiej Akademii Nauk w dniu 12 grudnia 2018 roku wybrało władze Oddziału na nową kadencję 2019-2022.
Fotografia w nagłówku
Jagoda Haloszka
W Auli Lubrańskiego miało miejsce wydarzenie naukowo-artystyczne z cyklu "Matematyka w muzyce i muzyka w matematyce". Referat "Metafizyka losowości w muzyce współczesnej" wygłosił prof. dr hab. Jarosław Grytczuk z Politechniki Warszawskiej.
Fotografia w nagłówku
Jagoda Haloszka
W Auli Wydziału Matematyki i Informatyki ma miejsce Uczniowskie Sympozjum Matematyczne, podczas którego młodzi naukowcy prezentują wyniki swoich badań. Celem sympozjum jest popularyzacja matematyki wśród uczniów i doskonalenie nauczycieli.
Fotografia w nagłówku
Jagoda Haloszka
Na Wydziale Matematyki i Informatyki odbyła się XXI Akademia Rozwoju. Każdy student, który pojawił się na Wydziale mógł m.in. dowiedzieć się jak znaleźć swoją pracę, bądź staż i jak dobrze wypaść w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Festiwal Matematyki przyciągnął na Wydział Matematyki i Informatyki pół tysiąca uzdolnionych uczniów z gimnazjów i szkół średnich . Naukowcy pokazali im nowe oblicze królowej nauk - wzbudzili zainteresowanie wiedzą, która wymaga dyscypliny.