Wydział Neofilologii

Fotografia w nagłówku
Jagoda Haloszka, fot. Adrian Wykrota
Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w związku ze zmianą ustawy prawo o szkolnictwie wyższym powstało pięć szkół dziedzinowych, w których znalazły się poszczególne wydziały. Jedną z nich jest Szkoła Nauk o Języku i Literaturze, która skupia trzy wydziały: Wydział Anglistyki, Wydział Filologii...
Fotografia w nagłówku
Jagoda Haloszka
- W przypadku Pięciu Stron Świata określenie „projekt muzyczny” wydaje się wyjątkowo trafne. Naukowcy, doktoranci i studenci to środowiska mobilne, dynamiczne. Trudno przewidzieć, jak duży skład uda się zebrać do kolejnego występu, który w ogromnej mierze determinuje repertuar – mówi prof. Maciej...
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Zadaniem Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego jest integrowanie środowiska badaczy i praktyków, których doświadczenia osadzone są w różnych tradycjach badań empirycznych wywodzących się najczęściej z reprezentowanego obszaru językowego - mówi prof. Katarzyna Karpińska-Szaj z Wydziału...
Fotografia w nagłówku
Prof. Łukasz Musiał
Nauka społeczna – przekonywał przed ponad stu laty Max Weber, wybitny niemiecki socjolog i filozof kultury – jest nauką o rzeczywistości. Chcemy zrozumieć rzeczywistość życia, w której jesteśmy osadzeni, chcemy zrozumieć jej specyfikę, jej dzisiejsze zależności i znaczenie kulturowe po-szczególnych...
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Szwedzi lubią indywidualizm, ale realizują się w kolektywie, cenią życiowy umiar, co nie przeszkadza im zajadać się słodyczami. O mentalności naszych północnych sąsiadów i bogatym w nowe słowa języku szwedzkim opowiada dr Natalia Kołaczek w rozmowie z Ewą Konarzewską-Michalak.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Rusycystyka europejska a współczesność - pod takim hasłem Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej na Wydziale Neofilologii po raz 16. zorganizował międzynarodową konferencję. Wydarzenie przyciągnęło blisko 80 naukowców z państw europejskich m. in. Polski, Rosji, Ukrainy, Czech, Niemiec,...