Ogólnouniwersyteckie

Fotografia w nagłówku
Magdalena Ziółek
Październikowe „Życie Uniwersyteckie” poleca się do czytania! Nowy numer jest już dostępny na naszej stronie.
Fotografia w nagłówku
prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk
28 lipca 2022 roku Ministerstwo Edukacji i Nauki wydało decyzję o kategoriach przyznanych w wyniku ewaluacji jakości działalności naukowej w latach 2017-2021. UAM uzyskał kategorię A+ w dwóch dyscyplinach (archeologia oraz nauki o kulturze i religii), kategorię A w 10 dyscy...
Fotografia w nagłówku
opr. red
Opublikowano piątą listę rankingową konkursu MINIATURA 6. Grono ekspertów NCN wyłoniło do finansowania 115 wniosków na łączną kwotę ponad 4,7 mln złotych. Wśród nagrodzonych znalazło się 16 osób z UAM. Badacze i badaczki w ramach przyznanych funduszy przeprowadzą...
Fotografia w nagłówku
redakcja
Na UAM trwa IV Poznański Kongres Młodych Naukowców. To największe wydarzenie naukowe odbywające się na UAM i w pełni tworzone przez studentów i doktorantów. Kongres adresowanym jest do młodych badaczy z całej Polski.
Fotografia w nagłówku
PPNT
„Synergia Nauki i Innowacyjnej Gospodarki” – rusza nowy konkurs Fundacji UAM dla pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Fotografia w nagłówku
redakcja
Na naszym uniwersytecie działa ponad 200 kół i organizacji studenckich, ruch studencki ma olbrzymi potencjał. Pomysł jak go wykorzystać ma dr Paweł Szynkiewicz, nowy koordynator ds. kół naukowych. Z grona aktywnych organizacji przestawiamy we wrześniowym numerze cztery.