Ogólnouniwersyteckie

Fotografia w nagłówku
Danuta Chodera-Lewandowicz
Pierwsze katolickie Koło Misyjne złożone zostało przy uniwersytecie w Münster (Niemcy). Wydarzenie to uznawane jest za początek akademickiego ruchu misyjnego w Europie i na świecie. W Polsce początki ruchu związane są z Poznaniem.
Fotografia w nagłówku
redakcja
EPICUR oferuje studentkom i studentom pierwsze kursy w nowym roku akademickim. Zajęcia będą prowadzone przez europejskie uczelnie należące do konsorcjum. Zapisy trwają!
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Prof. Wojciech Nawrocik i prof. Henryk Drozdowski z Wydziału Fizyki UAM otrzymali nagrody Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Wyróżnienia wręczono podczas jubileuszowego 46. Nadzwyczajnego Zjazdu Fizyków Polskich w Warszawie.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Iga Skrzypczak analizuje zjawisko milczenia, pojawiające się w poezji twórców awangardowych dwudziestolecia międzywojennego. To temat w niewystarczającym stopniu zbadany przez językoznawców. Projekt studentki może wypełnić tę lukę.
Fotografia w nagłówku
redakcja
Prof. Alain Supiot, prawnik i profesor w Collège de France będzie uczestniczył w seminarium wokół tematu "La gouvernance par les nombres - Zarządzanie za pomocą liczb". Do udziału w spotkaniu zapraszają: Wydział Prawa i Administracji UAM oraz Institut d'Etudes Avancées de Nantes.
Fotografia w nagłówku
Jagoda Haloszka
W przeddzień rozpoczęcia zajęć dydaktycznych odbył się na UAM Dzień Studenta I Roku. W tym roku, ze względu na reżim sanitarny, uroczystość odbyła się bez obecności studentów. Zainteresowani mogli w niej uczestniczyć zdalnie, dzięki transmisji online.