Nauka

Fotografia w nagłówku
redakcja
Prof. Janusz Taborek (Wydział Neofilologii) uczestniczył jako recenzent, członek jury i członek komitetu naukowego w obronie pracy doktorskiej dr Manon Hermann "Eine kontrastive Analyse von verbalen Mehrworteinheiten mit Positionsverben im Deutschen und im Niederländischen"
Fotografia w nagłówku
prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk
Jaka jest rola badań interdyscyplinarnych w budowaniu strategii rozwoju poszczególnych obszarów badawczych? Na pytanie odpowiada prof. Dziubalska-Kołaczyk, kierownik POB 5 (HumSoc: Arts and Humanities, Social Sciences) w projekcie ID-UB.
Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura
Trzy lata temu rozmawialiśmy na łamach ŻU z dr. Bartłomiejem Graczykowskim z Wydziału Fizyki, dziś już profesorem UAM. Obecnie wracamy do tematu badań nanomechanicznych hybrydowych membran fotomechanicznych.
Fotografia w nagłówku
Agnieszka Książkiewicz Biuro Prasowe UAM
Naukowczynie z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pracują nad innowacyjnym narzędziem diagnostycznym. Test Leksyka będzie pierwszym tego typu testem w Europie pozwalającym określić język preferowany niesłyszącego ucznia.
Fotografia w nagłówku
Biuro Prasowe UAM
Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nadał tytuł doktora honoris causa profesorowi Jean-Marie Lehnowi – laureatowi Nagrody Nobla w dziedzinie chemii, jednemu z najwybitniejszych uczonych.
Fotografia w nagłówku
Prof. Artur Stefankiewicz
Prof. Artur Stefankiewicz odpowiada na pytanie czy media społecznościowe mogą służyć promocji publikacji badań naukowych i wpływać na zwiększenie ich cytowalności.