Nauka

Fotografia w nagłówku
redakcja
Dr hab. Kinga Kamieniarz-Gdula, kierownik zespołu badawczego z Centrum Zaawansowanych Technologii oraz Wydziału Biologii UAM uzyskała prestiżowy grant European Research Council (ERC). Jest to pierwszy grant ERC przyznany naukowcowi reprezentującemu UAM.
Fotografia w nagłówku
red
JM Rektor UAM prof. r hab. Bogumiła Kaniewska powołała Centrum Sztucznej Inteligencji (CSI), którego dyrektorem został prof. dr hab. Krzysztof Jassem z Wydziału Matematyki i Informatyki UAM.
Fotografia w nagłówku
Prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, Katarzyna Linke
Minęło 5 lat od przyznania UAM wyróżnienia HR Excellence in Research. W tym czasie nasz Uniwersytet podjął wiele działań, by zwiększyć atrakcyjność warunków zatrudnienia naukowczyń i naukowców i stworzyć sprzyjające rozwojowi środowisko pracy.
Fotografia w nagłówku
Prof. Rafał Witkowski
Komitet Sterujący Inicjatywy Uniwersytetu Europejskiej EPICUR, obradujący w Tessalonikach podjął decyzję o rozszerzeniu naszego konsorcjum o Uniwersytet Południowej Danii (Syddansk Universitet, SDU), z główną siedzibą w Odense. Obecnie na tej uczelni studiuje ponad 27 tysięcy stu
Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura
„Bioinspirowane materiały: chityna, izolowana z gąbek morskich, jako wielozadaniowy biomateriał strukturalny” oraz „Spongina jako enigmatyczny biomateriał i surowiec dla nowej generacji, trójwymiarowych (3D) materiałów kompozytowych” to projekty realizowane przez zespół...
Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura
Prof. Ilona Koutny, kierownik Zakładu Hungarystyki na Wydziale Neofilologii, jest znana z zamiłowania do języka esperanto. Prowadzi też najbardziej umiędzynarodowiony kierunek na UAM – podyplomowe Studia Interlingwistyki.