Wydział Filozoficzny

Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
W nagrodę pojechał na warsztaty przetrwania za kołem podbiegunowym, gdzie zobaczył zorzę polarną i pił wodę z lodowca. Mowa o filozofie dr. Andrzeju Marcu, laureacie Nagrody Specjalnej Identitas.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Dr Dawid Rogacz jest jedynym naukowcem z UAM, a przy tym spoza nauk przyrodniczych i ścisłych, który znalazł się w gronie pięciu badaczy wyróżnionych przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej za wybitne osiągnięcia. Rozmawia z nim Ewa Konarzewska-Michalak.
Fotografia w nagłówku
prof. Andrzej W. Nowak
Badania State of Science Index wskazują, że pandemia wpłynęła na wzrost zaufania do nauki. Osiągnęło ono najwyższy poziom, odkąd prowadzone jest badanie i wyniosło ok. 91 proc. Skąd więc tyle nieufności do szczepień?
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
- Indywidualny naukowiec w najlepszym wypadku będzie tylko atrakcyjnym partnerem do prestiżowej publikacji. Masę buduje się wzmacniając duże zespoły – twierdzi dr Krystian Szadkowski, z którym rozmawia Ewa Konarzewska-Michalak.
Fotografia w nagłówku
prof. dr hab. Roman Kubicki
Stanowisko Rady Dyscypliny Filozofia na UAM w sprawie zmian w wykazie wydawnictw recenzowanych monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z 9 lutego 2021 r.
Fotografia w nagłówku
Prof. Ewa Nowak
Czy tylko z koronawirusem zmierzyć się musi klinicysta, podejmując słuszną decyzję o leczeniu? Na to pytanie odpowiada projekt "Służby medyczne w warunkach moralnej paniki, stresu i traumy podczas pandemii COVID-19 (studium podwójnego wzorca)" prof. Ewy Nowak