Wersja kontrastowa

Prof. Marek Kwiek o globalnej nauce

prof. Marek Kwiek
prof. Marek Kwiek
Obraz
red

Właśnie ukazała się najnowsza książka prof. Marka Kwieka - podsumowująca ostatnich kilka lat pracy pt. "Globalna nauka, globalni naukowcy". To pierwsza na polskim rynku publikacja, w której autor analizuje funkcjonowanie globalnej nauki

https://ksiegarnia.pwn.pl/Globalna-nauka-globalni-naukowcy,982727752,p.html

To pierwsza na polskim ryku publikacja, w której autor analizuje funkcjonowanie globalnej nauki pokazując:

  • skrajne nierówności indywidualnych osiągnięć naukowych i niesprawiedliwy rozkład produkcji wiedzy,
  • silne związki między dochodami naukowców i umiędzynarodowieniem nauki a produktywnością badawczą,
  • rosnące znaczenie międzynarodowych publikacji w krajowych systemach nauki,
  • różnicującą rolę badań w systemach szkolnictwa wyższego oraz
  • rolę różnic między mężczyznami i kobietami naukowcami w różnych wymiarach kariery akademickiej.

Globalna nauka, globalni naukowcy

Wskazuje również na podstawową rolę dobrze przemyślanych fundamentów reform szkolnictwa wyższego we wspieraniu funkcjonowania polskich naukowców w światowym obiegu idei i innowacji. Pokazuje też, że do absorpcji globalnej wiedzy niezbędni są naukowcy – tylko oni są w stanie produkować globalną wiedzę i zarazem dokonywać jej przekładu na krajowe potrzeby.

Globalizacja nauki stawia w centrum uwagi globalnego naukowca i jego indywidualne wybory zawodowe, takie jak sieci współpracy czy intensywność prowadzonych badań, pracującego na przecięciu nauki globalnej i krajowej. Globalizacja nauki promuje produktywnych uczestników globalnej konwersacji naukowej, funkcjonujących obok tradycyjnych naukowców lokalnych. Ponadto dzisiejsze wzorce publikacyjne silnie stratyfikują naukowców – pewne kanały publikacyjne liczą się radykalnie bardziej w karierze zawodowej naukowca niż inne; a niektóre kanały nie liczą się w niej wcale. Książka posługuje się niezwykle rozbudowanym materiałem empirycznym, poddając szczegółowej analizie dziesiątki tysięcy naukowców i setki tysięcy publikacji.

„Globalna nauka, globalni naukowcy” to całkowicie oryginalna publikacja, ponieważ nikt w Polsce nie prowadzi systemowo badań szkolnictwa wyższego i instytucji uniwersytetu oraz badań kadry akademickiej w podobnej skali i o podobnej intensywności. Jej oryginalność bierze się z założeń metodologicznych (brak jakichkolwiek osadzeń w publicystyce i odniesień do niej; szerokie podstawy empiryczne – własne badania empiryczne prowadzone w ramach licznych projektów badawczych; odwołania do szerokich ram teoretycznych i testowanie hipotez badawczych).

Zaletą książki jest jej fundamentalnie międzynarodowy charakter, chociaż część rozdziałów szczegółowo bada polską kadrę akademicką w oparciu o unikalne bazy danych stworzone w ramach prac Centrum Studiów nad Polityką Publiczną UAM. Książka nie opiera się na domysłach, a jej struktura wspiera się na danych i ich analizie. Jej zaletą jest systematyczne wykorzystywanie własnych, rozległych baz danych powstałych w wyniku współpracy międzynarodowej oraz krajowych baz komercyjnych i niekomercyjnych.

Nauka Wydział Filozoficzny

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.