red

Fotografia w nagłówku
red
Jak dbać o pracowników z zespołów zdalnych i hybrydowych? Są wyniki badań psychologów biznesu z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Fotografia w nagłówku
red
Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem „Uniwersytet Zaangażowany 2022”. Prezentujemy w nim inicjatywy i działania naszej społeczności, które są odpowiedzią na najważniejsze współczesne wyzwania i które zrealizowaliśmy we współpracy z instytucjami i organizacjami...
Fotografia w nagłówku
red
W dniach od 20 do 27 listopada 2022 r. na Wydziale Historii UAM przebywała 16-osobowa grupa studentów i nauczycieli z Wydziału Pedagogicznego Zachodnioczeskiego Uniwersytetu w Pilźnie (Czechy) pod opieką doc. Naděždy Morávkovej i prof. Danuty Konieczki-Śliwińskiej.
Fotografia w nagłówku
red
Z radością informujemy, że projekt Uni4Equity otrzymał finansowanie w programie Horyzont Europa. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu reprezentuje w projekcie Polskę.
Fotografia w nagłówku
red
W Auli Lubrańskiego odbyło się wieńczące obchody Roku Romantyzmu Polskiego na UAM Wielkie Czytanie „Ballad i romansów”. Wspólne wysłuchanie utworów z pierwszego wydania tomu „Poezyj” Adama Mickiewicza z 1822 roku zgromadziło wielu interesujących recytatorów_ek. W szranki z poezją
Fotografia w nagłówku
red
Właśnie ukazała się najnowsza książka prof. Marka Kwieka - podsumowująca kilka lat pracy pt. "Globalna nauka, globalni naukowcy". To pierwsza na polskim rynku publikacja, w której autor analizuje funkcjonowanie globalnej nauki.