Wersja kontrastowa

Poznań–Fryburg w dwudziestą rocznicę

Poznań–Fryburg w dwudziestą rocznicę Fot. Przemysław Stanula
Poznań–Fryburg w dwudziestą rocznicę Fot. Przemysław Stanula
Obraz
red

 

W czerwcu uroczyście świętowano dwudziestolecie współpracy UAM i Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i Breisgau (ALU). Dwie dekady temu, 28 czerwca 2002 r., ówcześni rektorzy uczelni, prof. Wolfgang Jäger i prof. Stanisław Lorenc podpisali akt rozpoczynający formalnie ścisłą kooperację obydwu uniwersytetów, której początki sięgają roku 1981.

Podczas uroczystości jubileuszowych, które odbyły się w Sali Lubrańskiego w Collegium Minus, rektorka ALU prof. Kerstin Krieglstein, wręczyła prof. Bożenie Górczyńskiej-Przybyłowicz Medal Uniwersytetu we Fryburgu w uznaniu zasług wyróżnionej naukowczyni na rzecz polsko-niemieckiego porozumienia. Wręczenie medalu poprzedziła laudacja, w której prof. Krieglstein podkreśliła naukowe i organizacyjne zaangażowanie laureatki we współpracę UAM i ALU. Jej dowodem są m.in. trzy polsko-niemieckie publikacje naukowe, liczne wykłady wygłoszone we Fryburgu i gościnna profesura w roku akademickim 2004/2005. Najdonioślejsze znaczenie w rozpowszechnianiu i umacnianiu kooperacji odegrały polsko-niemieckie seminaria historyczne organizowane corocznie przez prof. Bożenę Górczyńską-Przybyłowicz i prof. Bernda Martina z ALU.

Poznań–Fryburg w dwudziestą rocznicę Fot. Przemysław Stanula

Łącznie w latach 1999-2019 wzięło w nich udział około 800 studentów i doktorantów historii obydwu uczelni. Pozwoliły im one bliżej poznać wspólną, często skomplikowaną i bolesną, historię wzajemnych relacji. Studenci przygotowywali się do nich, pracując w polsko-niemieckich grupach nad referatami, które przedstawiali w trakcie 10-14 dniowej ekskursji do Polski. Seminaria były zróżnicowane tematycznie, od historii zakonu krzyżackiego, przez politykę Bismarcka, po niemiecką okupację w Polsce. Odbywały się na miejscu omawianych wydarzeń, np. na Mazurach, Pomorzu, w Wielkopolsce i w Warszawie, a kończyła je rewizyta polskich studentów we Fryburgu. Wszystkie seminaria odbywały się w j. niemieckim.

O każdym z dwudziestu wspólnych seminariów traktuje najnowsza publikacja prof. Górczyńskiej-Przybyłowicz, wydana z okazji obchodzonego jubileuszu, pt. Seminaria ponad granicami: Niemcy i Polacy poznają wspólną historię / Seminare über Grenzen hinweg: Deutsche und Polen erkunden ihre gemeinsame Geschichte (Poznań 2022).

Podczas uroczystości uczczono również pamięć prof. Hermanna Strasburgera, historyka starożytności, związanego z ALU, który przekazał na rzecz Wydziału Historycznego UAM swój bogaty księgozbiór. Komemorację wygłosił prof. Kazimierz Ilski, kierując ją w sposób szczególny do córki darczyńcy, Dorothei Strasburger, obecnej podczas jubileuszu.

Spotkanie podsumował prof. Rafał Witkowski, prorektor ds. współpracy międzynarodowej UAM, historyk, uczeń związanej z uczelniami fryburską i poznańską prof. Brygidy Kürbis. W swoim wystąpieniu położył nacisk na znaczenie konsorcjum EPICUR, którego członkami są zarówno ALU, jak i UAM.            

Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.