Nauka

Fotografia w nagłówku
Magda Ziółek
Z prof. Krzysztofem Jassemem, dyrektorem Centrum Sztucznej Inteligencji UAM rozmawia Magda Ziółek.
Fotografia w nagłówku
Magda Ziółek
Chemik Sergiusz Napierała jest jednym z tegorocznych laureatów konkursu „Perły nauki”. Wychowanek prof. UAM Moniki Wałęsy-Chorab będzie realizował projekt poświęcony właściwościom elektrofluorochromowych kompleksów jonów metali oraz ich emisji i jej modyfikacji.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Poznańska koreanistyka obchodzi 20 urodziny. Przez lata z niszowej filologii wyrósł jeden z najpopularniejszych kierunków na UAM. O tym, jak do tego doszło z dr. Pawłem Kidą, wicedyrektorem Instytutu Etnolingwistyki rozmawia Ewa Konarzewska-Michalak.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Karolina Król, doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk o Języku i Literaturze, prowadzi projekt „Osip Mandelsztam i poeci polscy. Z dziejów recepcji od dwudziestolecia do czasów najnowszych”, na który otrzymała grant z programu „Perły nauki”.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Co łączy polski boom motoryzacyjny z nierównościami przestrzennymi? Z pozoru wydaje się, że niewiele. Wzajemny wpływ tych zjawisk udowodniły badania zespołu prof. Tadeusza Stryjakiewicza z Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Repozytorium Cyfrowe Archiwum Audiowizualnego Wydziału Nauk o Sztuce to kolejna inwestycja, która powstała na UAM w ramach projektu „Cyfrowa Infrastruktura Badawcza dla Humanistyki i Nauk o Sztuce DARIAH-PL”. Baza obejmuje wybrane zbiory IHS oraz IM UAM.
Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura
Z prof. Mirosławem Pawlakiem z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu, anglistą, naukowcem i dydaktykiem, który zajął pierwsze miejsce w rankingu Education wśród najwyżej cytowanych naukowców UAM, rozmawia Krzysztof Smura.
Fotografia w nagłówku
Dariusz Nowaczyk
Rozmowa z prof. Piotrem Śniedziewskim z Zakładu Literatury Romantyzmu IFP UAM, kierownikiem projektu „Między zawłaszczeniem a obcością. Recepcja twórczości Gustave’a Flauberta w Polsce”.
Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura
Wojciech Wysoczański, wielokrotnie nagradzany młody naukowiec z Wydziału Biologii, pasjonuje się światem grzybów. Fascynującym światem endosymbiontów grzybowych, które mogą zmienić nasze życie na lepsze, a nawet to życie ratować. Z laureatem nagrody „Perła nauki’’ rozmawia...
Fotografia w nagłówku
Jagoda Haloszka
Zapewnienie odpowiedniego poziomu produkcji żywności jest jednym z najważniejszych problemów XXI wieku. Od kiedy zaczęto stosować pestycydy, ilość produkowanej żywności z hektara uprawy znacznie wzrosła, jednakże nadmierne ich stosowanie niesie za sobą pewne zagrożenia dla...
Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura
Publikacja w „Nature” zawsze jest czymś wyjątkowym w dziejach uczelni. Tym bardziej, że nie trafia się często. Przez ponad sto lat istnienia poznańskiego uniwersytetu było ich nieco ponad dwadzieścia. Ostatnia na Wydziale Chemii pod koniec lat 80 autorstwa...
Fotografia w nagłówku
Nauka w Polsce
Zdobycie wiedzy z dziedziny nauk podstawowych, dotyczących chemii analitycznej oraz archeologii - oferują studia na kierunku archeometria, który od kolejnego roku akademickiego uruchomiony zostanie na UAM.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Trzecie spotkanie władz UAM z pracownikami z cyklu Q&A poświęcono projektowi Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza. 
Fotografia w nagłówku
Szymon Zdziebłowski
Kilkutonowe, masywne nosorożce włochate żyły w Europie przez kilkaset tysięcy lat, aż do końca zlodowacenia. Wśród naukowców budzą ciekawość, dlatego rozpoczęli szeroko zakrojony projekt badawczy, który zainicjowała prof. Kamilla Pawłowska z Instytutu Geologii.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło dziś wyniki konkursów OPUS 24 i SONATA 18. Wśród laureatów są naukowcy i naukowczynie z UAM. Do obu konkursów łącznie złożono 3015 wniosków, spośród których 363 zostały zakwalifikowane do finansowania.
Fotografia w nagłówku
redakacji
Znamy wyniki VII edycji konkursu Study@researchlista, laureatów została ogłoszona 28 kwietnia. Przypomnijmy konkurs przeznaczony jest dla studentów I roku studiów drugiego stopnia lub IV roku jednolitych magisterskich.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Krystyna de Pizan to pierwsza pisarka w Europie, która utrzymywała się dzięki swojemu pióru. Wykształcona „bizneswoman” prowadziła też w średniowiecznym Paryżu warsztat przepisywania luksusowych manuskryptów. Odwagi jej nie brakowało. Żadna kobieta przed nią nie polemizowała publ
Fotografia w nagłówku
Magda Ziółek
Z prof. UAM Krzysztofem Zawieruchą, organizatorem Dnia Polarnego na UAM, rozmawia Magda Ziółek.
Fotografia w nagłówku
Magda Ziółek
– We współczesnym świecie paląca wydaje się potrzeba „wychowania do konfliktów”, i to już we wczesnym dzieciństwie, tak aby sprzeczności pojawiające się między nami przybierały postać konstruktywnego sporu, a nie działań wojennych – mówi prof. Małgorzata Cywińska
Fotografia w nagłówku
M. Rychlik, N. Figan, M. Kuczkowska, S. Szczepanowska i M. Theus
Baza Wiedzy UAM została udostępniona pracownikom naukowym w 2020 roku na mocy zarządzenia JMR prof. Bogumiły Kaniewskiej. Jest to platforma, która w ramach oprogramowania Omega-PSIR łączy repozytorium instytucjonalne z systemem typu Current Research Information System (CRIS).  Jednostką...
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Współczesne złoto, Święty Graal gospodarki, klucz do dominacji nad światem – tak dziś mówi się o chipach. Kto będzie kontrolował technologię najnowszej generacji: Chiny czy Stany Zjednoczone? Rozmawiamy o tym z dr. Tomaszem Kowalskim, adiunktem w Zakładzie Sztucznej Inteligencji
Fotografia w nagłówku
Maciej Walkowski
W semestrze letnim na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa przebywa Patrice McMahon, profesor nauk politycznych na Uniwersytecie Nebraska-Lincoln w USA, na którym pełni funkcję dyrektora Programu Honorowego.
Fotografia w nagłówku
Prof. Jerzy Langer
Tak. Doszliśmy do ściany. Nie mamy jeszcze noblistów grantowych, ale mamy już wyraźnie rysującą się akademicką lukę pokoleniową. Dyskusje nad gorącym tematem podejmowane przez zwolenników obecnego systemu przypominają pogoń za własnym ogonem naszych ulubionych czworonogów.
Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura
Profesor Przemysław Niedzielski z Wydziału Chemii zajmuje się obecnością pierwiastków, w tym metali ciężkich, w Arktyce. Petuniabuktę odwiedził już sześciokrotnie, za każdym razem przywożąc mnóstwo materiału badawczego. Badania poznańskiej grupy służą lepszemu zrozumieniu funkcjo
Fotografia w nagłówku
prof. UAM Witold Szczuciński
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zajmuje się badaniami w regionach polarnych od ponad półwiecza. Pracownicy wydziałów Biologii, Chemii oraz Nauk Geograficznych i Geologicznych podejmują się badań mających na celu zrozumienie złożonych procesów zachodzących w tych...
Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura
Z prof. Grzegorzem Rachlewiczem z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych o Petuniabukcie i nie tylko rozmawia Krzysztof Smura.
Fotografia w nagłówku
Dariusz Nowaczyk
Rozmowa z prof. Przemysławem Czaplińskimi z Zakładu Antropologii Literatury, dyrektorem Centrum Humanistyki Otwartej.
Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura
Dwóch naukowców, jedna miłość. Profesor Ryszard Vorbrich i prof. UAM Adam Pomieciński. Pierwszy bada Afrykę od 50 lat. Drugi od lat kilku. I te kilka ostatnich lat poświęcili, by razem zbadać i opisać społeczność Senegalu.
Fotografia w nagłówku
prof. Joanna Wójcik
Podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich jest integralnym elementem dbałości o najwyższą jakość kształcenia – sprzyja rozwijaniu klimatu zaangażowania i współodpowiedzialności, a tym samym wzmacnia postrzeganie dydaktyki jako istotnej sfery działalności UAM.
Fotografia w nagłówku
dr Jakub Małecki
Lodowce górskie w większości regionów świata tracą obecnie na masie. Przyczyną jest globalne ocieplenie, które powoduje, że masa lodu topniejącego latem jest na ogół większa niż masa spadającego zimą śniegu. Europejska część Arktyki nie wyróżnia się pod tym kątem – większość...
Fotografia w nagłówku
redakacji
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wraz z Politechniką Poznańską wraz z lekarzami specjalistami z dziedziny neurologii i psychiatrii prowadzi projekt badawczy, którego celem jest opracowanie nowej, bezinwazyjnej metody diagnozowania choroby Alzheimera na jej wczesnym et
Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura
MaMLiSE, czyli Majority and Minority Languages in School Environment. Projekt realizowany w konsorcjum kilku uniwersytetów i innych podmiotów edukacyjnych z Europy powoli dobiega końca. Stanowi on odpowiedź na rosnące zróżnicowanie kulturowe i językowe szkół, wynikające z...
Fotografia w nagłówku
Magda Ziółek
O hałasie i jego negatywnych skutkach dla zdrowia rozmawiamy z prof. Anną Preis z Katedry Akustyki na Wydziale Fizyki UAM.
Fotografia w nagłówku
Prof. Aleksandra Lis-Plesińska
Prof. Aleksandra Lis-Plesińska z Instytutu Antropologii i Etnologii zgodziła się opowiedzieć  nam o miastach przyszłości. Zrobiła to w dość oryginalny sposób.    Czy muszę dziś wyjść z domu?” – to być może pierwsze pytanie, które po przebudzeniu zada sobie mieszkanka miasta...
Fotografia w nagłówku
Prof. Zygmunt Vetulani
Profesor Zygmunt Vetulani z Wydziału Matematyki i Informatyki UAM o tym, czy należy bać się sztucznej inteligencji.
Fotografia w nagłówku
Prof. Igor Iatsunskyi
Prof. Igor Iatsunskyi z Centrum NanoBioMedycznego o perspektywach rozwoju energetyki wodorowej
Fotografia w nagłówku
Prof. UAM Karol Bartkiewicz
Prof. UAM Karol Bartkiewicz z Instytutu Spintroniki i Informacji Kwantowej UAM o tym, czy komputery kwantowe zapoczątkują kolejną rewolucję przemysłową
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Nadeszła wiosna, a wraz z nią nowe „Życie Uniwersyteckie”. Kwietniowe wydanie jest szczególne, bo jubileuszowe – nasze pismo obchodzi 30. urodziny. Z tej okazji postanowiliśmy przyznawać Nagrodę „Życia”, o której pisze we wstępie do numeru redaktor naczelny Krzysztof Smura.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Doktor Katarzyna Jędraszczyk jako jedyna badaczka z UAM uczestniczy w projekcie dokumentacyjno-badawczym „24.02.2022, 5 rano: Świadectwa wojny”. Celem przedsięwzięcia jest zapis świadectw obywateli Ukrainy dotkniętych wojną.
Fotografia w nagłówku
Prof. Stanisław Puppel
Niniejszy krótki esej piszę wobec rozwijanej ostatnio w UAM dyskusji na temat doskonałości naukowej w kontekście nierówności płciowych (patrz na przykład „Doskonałość naukowa nie ma płci”). Pojęcie „doskonałości naukowej”, którego opanowanie stanowi cel wszelkiego kształcenia...
Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura
Powołane pod koniec 2022 roku Centrum Myśli Janusza Korczaka będzie wspierać i inicjować badania naukowe związane z wieloma nieopracowanymi dotąd tematami. Jego pomysłodawcy do pracy nad nowymi projektami chcą zachęcić młodych naukowców.
Fotografia w nagłówku
prof. Zbigniew Czachór
Czy wojna Rosji z Ukrainą wzmocni czy osłabi Unię Europejską? To pytanie zadaliśmy prof. Zbigniewowi Czachórowi z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, kierownikowi Zakładu Badań nad Integracją Europejską i prezesowi Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich...
Fotografia w nagłówku
Profesor UAM Wojciech Dimitrow
Profesor UAM Wojciech Dimitrow z Instytutu –Obserwatorium Astronomiczne UAM o przyszłości badań kosmicznych i udziale w nich Polski
Fotografia w nagłówku
Dariusz Nowaczyk
Rozmowa z prof. Piotrem Śliwińskim, dyrektorem Szkoły Doktorskiej Nauk o Języku i Literaturze
Fotografia w nagłówku
prof. Jakub Rybka
O przyszłość biodruku i jego zastosowanie spytaliśmy prof. UAM Jakuba Dalibora Rybkę z Centrum Zaawansowanych Technologii.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Jednym z największych problemów w ściganiu zbrodniarzy międzynarodowych jest zgromadzenie dowodów. Dlatego grupa prawników zabezpiecza informacje o dowodach zbrodni wojennych w Ukrainie. O projekcie Sunflowers z prof. Pawłem Wilińskim rozmawia Ewa Konarzewska-Michalak.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Profesor Agnieszka Gromkowska-Melosik i profesor UAM Aleksandra Boroń napisały książkę, w której oddają głos uchodźczyniom z Ukrainy. Badaczki spisały wielowątkową opowieść o przyjeździe do Polski, na którą złożyły się indywidualne historie kobiet.
Fotografia w nagłówku
Dr Ariel Modrzyk
Doktor Ariel Modrzyk z Wydziału Socjologii UAM o światowych trendach w produkcji żywności: - Z jednej strony będziemy coraz bardziej świadomi negatywnych konsekwencji zdrowotnych spożywania żywości przetworzonej, z drugiej – będziemy coraz bardziej od niej uzależnieni.
Fotografia w nagłówku
redakcja
Opublikowano wyniki prestiżowego rankingu QS World University Rankings by Subject 2023. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza awansował na miejsce 307 w dziedzinie Arts & Humanities oraz po raz pierwszy został sklasyfikowany w Natural Sciences.
Fotografia w nagłówku
Magda Ziółek
Doktor Dorota Łuczak z Instytutu Historii Sztuki jest pomysłodawczynią i realizatorką pionierskich na naszej uczelni zajęć poświęconych udostępnianiu sztuki osobom z niepełnosprawnościami wzroku. Pani doktor swój projekt realizowała w ramach grantu Uniwersytet Jutra.