redakcja

Fotografia w nagłówku
redakcja
Kierunki prowadzone na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza znalazły się w prestiżowym rankingu Shanghai’s Global Ranking of Academic Subjects 2020.
Fotografia w nagłówku
redakcja
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ma nowego rektora. Głosami elektorów w stosunku 132:76 została nim prof. Bogumiła Kaniewska Kilka miesięcy kampanii, dziesiątki spotkań, tysiące maili. Z pewnością te wybory zapamiętamy na długo, choćby ze względu na fakt, że toczyły się obliczu pandemii i...
Fotografia w nagłówku
redakcja
Trwa zebranie wyborcze kolegium elektorów, na którym elektorzy dokonują wyboru rektora UAM na kadencję obejmującą lata 2020-2024. Ogłoszenie wyników przewidziane jest na godz. 14.00 i będzie transmitowane przez Uniwersyteckie Studio FIlmowe.
Fotografia w nagłówku
redakcja
Kapituła Nagrody Naukowej Miasta Poznania pod przewodnictwem prof. dr hab. Witolda Jurka przyznała 12 stypendiów dla młodych badaczy i badaczek, którzy nie ukończyły 30 roku życia, a pochwalić się mogą imponującym dorobkiem naukowym.
Fotografia w nagłówku
redakcja
Kandydaci na rektora UAM zaprezentowali się w wydaniu specjalnym ŻU, które od dziś jest dostępne na stronie uniwersyteckie.pl. Poświęciliśmy je w całości prof. Bogumile Kaniewskiej i prof. Ryszardowi Naskręckiemu. Dowiedzcie się więcej o kandydatach. Wybory odbędą się wkrótce - w poniedziałek 29...
Fotografia w nagłówku
redakcja
Profesor Tomasz Jasiński z Wydziału Historycznego UAM wybitny poznański i nasz uniwersytecki historyk i mediewista decyzją Rady Miasta uzyskał  tytuł  „Zasłużony dla Miasta Poznania”.