Wersja kontrastowa

Rada Naukowa Polskiego Instytutu Archeologicznego w Atenach

Rada Naukowa Polskiego Instytutu Archeologicznego w Atenach, fot. P. Stanula
Rada Naukowa Polskiego Instytutu Archeologicznego w Atenach, fot. P. Stanula

16 stycznia, w Gabinecie Rektora UAM, członkowie Rady Naukowej Polskiego Instytutu Archeologicznego w Atenach odebrali akty powołania. Nominacje wręczali prorektorzy: prof. Bogumiła Kaniewska oraz prof. Tadeusz Wallas. PIAA jest jednostką (centrum uniwersyteckim) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a jego zadaniem jest reprezentowanie przed władzami greckimi wszystkich naukowców polskich, którzy zamierzają prowadzić swoje badania w tym kraju. Rada jest głównym organem naukowym Instytutu oraz tworzy jego komitet wydawniczy. W jej skład wchodzą badacze strefy egejskiej z kraju i zagranicy, zarówno archeolodzy klasyczni i pradziejowi, jak również historycy starożytni i filolodzy klasyczni.

 

W skład Rady weszli:

 • prof. Stylianos Andreou – Department  of Archaeology, Aristotle University of Thessaloniki;
 • prof. Krystyna Bartol – Instytut Filologii Klasycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • prof. Véronique Chankowski – Director of French School at Athens; University of Lyon;
 • prof. Janusz Czebreszuk – Wydział  Archeologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • prof. Janusz K. Kozłowski – Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński;
 • prof. Kazimierz Lewartowski – Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski;
 • prof. Daniel Makowiecki – Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 • prof. Krzysztof Nowicki – Instytut Archeologii i Etnologii, Polska Akademia Nauk;
 • prof. Marek Olbrycht – Instytut Historii, Uniwersytet Rzeszowski;
 • prof. Ewdoksia Papuci-Władyka – Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński;
 • dr Jacek Rakoczy – Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 • prof. Marek Węcowski – Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski.

Pierwsze robocze posiedzenie Rady Naukowej PIAA obyło się 17 stycznia. Na przewodniczącego wybrano prof. Kazimierza Lewartowskiego.

9 maja 2019 roku Centralna Rada Archeologiczna Ministerstwa Kultury i Sportu Republiki Greckiej wyraziła zgodę na istnienie Polskiego Instytutu Archeologicznego w Atenach. W następstwie tego Minister Kultury i Sportu Republiki Greckiej pismem z dnia 28 czerwca 2019 roku oficjalnie uznał PIAA za instytucją kategorii „zagraniczna szkoła archeologiczna w Grecji”.

Czytaj także: PIAA. Powstaje Polski Instytut Archeologiczny w Atenach

UAM stał się koordynatorem polskich badań w Grecji. Jest to szczególnie istotne dla archeologów, ponieważ zgodnie z greckim prawem samodzielne wykopaliska lub inne badania terenowe może prowadzić tam obcokrajowiec, którego kraj otworzył w Atenach własną „zagraniczną szkołę archeologiczną”. Także dla innych naukowców (jak: historycy, historycy sztuki, bizantyniści, filolodzy klasyczni i in.) istnienie takiej jednostki otwiera nowe perspektywy rozwoju własnych badań. PIAA ma być swoistą „ambasadą” nauki i kultury polskiej w Grecji. Jednym z jego głównych organów (obok dyrektora i Rady Naukowej) jest Rada Partnerów, w skład której wchodzą przedstawiciele innych instytucji naukowych, wspomagających organizacyjnie UAM. Są to: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Rzeszowski i Uniwersytet Warszawski.

Powstanie PIAA nie byłoby możliwe bez wsparcia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (finansowego i organizacyjnego) oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w tym Ambasady RP w Atenach.

Nauka Wydział Archeologii

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.