Wersja kontrastowa

Prof. Marzena Szmyt współautorką w Nature

Prof. Marzena Szmyt, archiwum
Prof. Marzena Szmyt, archiwum
Obraz

Prof. Marzena Szmyt z Wydziału Archeologii jest współautorką publikacji „Population genomics of post-glacial western Eurasia”, która ukazała się w prestiżowym czasopiśmie Nature.

 

„Population genomics of post-glacial western Eurasia” to kolejny artykuł, który eksploruje problematykę kształtowania się struktury genetycznej Eurazji. Wieloautorski i międzynarodowy zespół naukowców poddał analizie kilkaset nowych próbek pobranych ze szczątków ludzkich, pochodzących z ogromnego obszaru sięgającego od Syberii po wybrzeże Atlantyku i od Skandynawii po Bliski Wschód, a datowanych w większości na okres od 9 do 3 tysięcy lat temu. W badaniach wykorzystano również wcześniej opublikowane dane. Dzięki temu możliwe okazało się potwierdzenie istnienia długotrwałego genetycznego podziału holoceńskich społeczeństw Eurazji na dwa bloki oraz ustalenie rozdzielającej ich granicy, która biegła mniej więcej od Bałtyku po Morze Czarne. Ta granica uległa dezintegracji od ok. 5 tysięcy lat temu, w trakcie III tysiąclecia p. Chr. – okresu krytycznego dla procesów kształtowania się struktury genetycznej Europy.

 

- Z punktu widzenia moich badań najbardziej istotne jest stwierdzenie znaczącej roli, jaką w procesach genetycznej unifikacji odegrały społeczności tzw. kultury amfor kulistych, które w 1. połowie III tys. p. Chr. na obszarze dzisiejszej zachodniej Ukrainy oraz Mołdawii zetknęły się z pasterską ludnością tzw. kultury jamowej, wywodzącej się ze stepów wschodnioeuropejskich. Problematyką tą zajmuję się w finalizowanym obecnie grancie NCN -mówi prof. Marzena Szmyt.

Pani Profesor realizuje w ramach konkursu OPUS 14 grant pt. "Podole jako przestrzeń kontaktowa w III tys. przed Chr.: kurhany nad rzekami Murafa i Riv".

 

 

Population genomics of post-glacial western Eurasia

Nature, Vol. 625, published online 11 January 2024

 

zob. też Potomkowie łowców zbieraczy w Nature Communications

Nauka Wydział Archeologii

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.