Wersja kontrastowa

Setne urodziny prof. Paluszyńskiej-Daszkiewicz!

Krystyna Paluszyńska-Daszkiewicz Fot. archiwum prywatne
Krystyna Paluszyńska-Daszkiewicz Fot. archiwum prywatne
dr Marlena Paszko

100 lat ukończyła pani profesor Krystyna Paluszyńska-Daszkiewicz z Wydziału Prawa i Administracji UAM Poznań. Pani Profesor życzymy zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia.

 

***
Krystyna Paluszyńska-Daszkiewicz urodziła się 12 marca 1924 r. w Toruniu. W latach 1945/46-1948/49 studiowała prawo na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tam też uzyskała stopień magistra prawa. W 1950 r. odbyła aplikację sędziowską w okręgu byłego Sądu Apelacyjnego w Bydgoszczy. Pod kierunkiem dra Jerzego Śliwowskiego napisała pracę doktorską pt. „Kara konfiskaty w polskim prawie karnym” i tym samym uzyskała stopień doktora nauk prawnych w 1951 r. Ze względu jednak na likwidację Wydziału Prawno-Ekonomicznego w Toruniu została przeniesiona służbowo na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (wtedy Uniwersytet Poznański). Drugi stopień naukowy – kandydata nauk prawnych – uzyskała w 1958 r. na podstawie złożonych egzaminów oraz pracy pt. „Groźba w polskim prawie karnym” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wskazana monografia otrzymała, obok krajowych, także pozytywne recenzje zagraniczne, opublikowane w Revue de Science Criminelle et de Droit Pénal Comparé oraz Revue de Droit Pénal et de Criminologie. W 1971 r. uzyskała tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego nauk prawnych, a w 1977 r. tytuł profesora zwyczajnego.
 
Zainteresowania naukowo-badawcze Pani Profesor Krystyny Paluszyńskiej-Daszkiewicz koncentrują się głównie na sześciu obszarach i dotyczą: podmiotowej strony przestępstwa, zagadnień wymiaru kary, poszczególnych rodzajów przestępstw, historii prawa karnego, systemu prawa karnego Niemiec oraz dydaktyki w szkołach wyższych. Działalność naukowa Pani Profesor obejmuje problematykę odpowiedzialności karnej za niemieckie zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości, problematykę prawa karnego, zwłaszcza zbrodni niemieckich oraz tych związanych z mechanizmami nadużycia władzy. Prace te mają charakter demaskatorski, zawarta w nich argumentacja naukowa wskazuje na łamanie w Republice Federalnej Niemiec praworządności, w szczególności w kwestii przedawnienia popełnionych przed i po wybuchu II wojny światowej zbrodni.
 
 
W latach 80-tych istotnym przedmiotem badań Pani Profesor Paluszyńskiej-Daszkiewicz była sprawa uprowadzenia i morderstwa ks. Jerzego Popiełuszki. Uczestniczyła w niej jako bezpośredni uczestnik całego postępowania sądowego, toczącego się zarówno przed Sądem Wojewódzkim, jak i Sądem Najwyższym w Warszawie. Ustalenia zawarte w publikacji autorstwa Pani Profesor, a dotyczące pozbawienia życia ks. Jerzego Popiełuszki wykorzystano w filmie Agnieszki Holland, jednakże z zasadniczymi zmianami i pominięciem istotnych okoliczności, których Pani Profesor nie zaakceptowała.
Oddanie w pracy naukowej i najwyższy poziom prowadzonej pracy zostały docenione. Wyrazem uznania dla zasług Pani Profesor były liczne odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, przyznawany obligatoryjnie za „dwudziestoletnią nienaganną pracę pedagogiczną” (1973), Medal „Zasłużonej dla rozwoju Instytutu Zachodniego (1975), Odznaka „Gryfa Pomorskiego”. Prezydent RP odznaczył Panią Profesor Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polskim „za wybitne zasługi dla Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz przemian demokratycznych, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i działalności społecznej” (2008). Prezydent Miasta Poznania przyznał Jej tytuł Zasłużonej dla Miasta Poznania (2008). Nadto została uhonorowana wieloma nagrodami, w tym Nagrodą Ministerstwa Edukacji (dwukrotnie) oraz Nagrodą Resortową Ministerstwa Sprawiedliwości za całokształt działalności. Wielokrotnie otrzymywała także nagrody JM Rektora UAM za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. W 2017 r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uhonorował Panią Profesor Krystynę Paluszyńską-Daszkiewicz medalem „Homini Vere Academico”. Nazwisko Pani Profesor trafiło także do Złotej Księgi Nauki Polskiej, która w swoim zamyśle jest formą uhonorowania największych autorytetów naukowych, prezentacją naukowej elity Polski, osób, których działalność stanowi poważny wkład w rozwój kraju.
 
Wydarzenia Wydział Prawa i Administracji

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.