Wersja kontrastowa

Michał Sulik. Iwermektyna na zdrowie

Fot. Władysław Gardasz
Fot. Władysław Gardasz
prof. UAM Michał Antoszczak

 

Chemiczna modyfikacja struktury iwermektyny przeprowadzona na Wydziale Chemii UAM przyniosła nadzwyczajne efekty. Zsyntetyzowane przez mgr. Michała Sulika w ramach Diamentowego Grantu pochodne okazały się nawet 230-krotnie bardziej skuteczne wobec pasożytów wywołujących trypanosomatozę afrykańską oraz kilkakrotnie bardziej aktywne wobec zarodźców odpowiedzialnych za malarię. 

 

Magister Michał Sulik jest doktorantem w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych na Wydziale Chemii UAM. Pracę doktorską realizuje pod opieką naukową prof. Adama Huczyńskiego i prof. UAM Michała Antoszczaka w Zakładzie Chemii Medycznej. Badania prowadzone w zespole prof. Adama Huczyńskiego są skoncentrowane przede wszystkim na modyfikacjach chemicznych związków o udowodnionej aktywności biologicznej, mających na celu otrzymanie nowych kandydatów na leki. Tego rodzaju prace badawcze są odpowiedzią na największe wyzwania współczesnej nauki i medycyny, mają pomóc w walce z chorobami nowotworowymi, pasożytniczymi oraz bakteryjnymi, a także zmaganiach z lekoopornością wielolekową.  

 

Jednym ze związków chemicznych, który w ostatnim czasie wzbudził zainteresowanie zespołu prof. Adama Huczyńskiego, jest iwermektyna. Związek ten nazywany jest „cudownym lekiem” (taki status mają także aspiryna i penicylina); za jego odkrycie w 2015 roku została przyznana Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny. Iwermektyna znajduje się obecnie na „Liście leków podstawowych Światowej Organizacji Zdrowia” i jest szeroko stosowana nie tylko w medycynie, ale również w weterynarii w zwalczaniu wielu chorób pasożytniczych. 

 

Michał Sulik w listopadzie 2023 roku zakończył kierowanie Diamentowym Grantem, którego założeniem była synteza pochodnych iwermektyny o wyższym indeksie terapeutycznym od struktury wyjściowej. Przełomowym momentem w trakcie realizacji projektu okazało się odkrycie nieznanej wcześniej reakcji przegrupowania iwermektyny, co otworzyło drogę do otrzymania obszernej biblioteki pojedynczo i podwójnie modyfikowanych pochodnych. Wszystkie nowo zsyntetyzowane związki zostały zbadane we współpracy międzynarodowej z naukowcami uznanych jednostek badawczych z Wielkiej Brytanii i Portugalii pod kątem aktywności przeciwpasożytniczej. Wśród chorób modelowych znalazły się malaria – jedna z najniebezpieczniejszych chorób wywoływanych przez pasożyty ( > 600 tys. zgonów w 2021 roku), jak również trypanosomatoza afrykańska – stanowiąca śmiertelne zagrożenie dla mieszkańców Afryki Subsaharyjskiej, Indii i krajów tropikalnych. Pomimo że choroby pasożytnicze nie wydają się dużym problemem dla Europejczyków, dla światowej medycyny zadanie wyeliminowania malarii i zaniedbanych chorób tropikalnych (w tym trypanosomatozy afrykańskiej) jest na tyle istotne, że zostało uwzględnione w Celach Zrównoważonego Rozwoju. 

 

Chemiczna modyfikacja struktury iwermektyny przyniosła nadzwyczajne efekty. Zsyntetyzowane w ramach Diamentowego Grantu pochodne okazały się nawet 230-krotnie bardziej skuteczne wobec pasożytów Trypanosoma brucei brucei wywołujących trypanosomatozę afrykańską od natywnej iwermektyny. Aktywność ta była jednocześnie porównywalna do wykazywanej przez suraminę i bromek etydyny – leków powszechnie stosowanych w walce ze śpiączką afrykańską (u ludzi) bądź naganą (u zwierząt). Co niezwykle istotne, wybrana pochodna iwermektyny była także kilkakrotnie bardziej aktywna wobec pasożytów Plasmodium berghei odpowiedzialnych za malarię w porównaniu ze związkami referencyjnymi. Wskazuje to jednoznacznie, że opracowana przez zespół prof. Adama Huczyńskiego reakcja przegrupowania iwermektyny powinna stanowić bardzo pomocne narzędzie do poszukiwania nowych pochodnych o szerokim spektrum aktywności biologicznej.  

 

Wyniki badań sfinansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Diamentowego Grantu opublikowane zostały w otwartym dostępie w prestiżowym czasopiśmie z zakresu chemii medycznej – European Journal of Medicinal Chemistry. Opisane odkrycia zostały docenione i nagrodzone przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego ‒ mgr Michał Sulik jako laureat konkursu „Wielkopolska dla Planety 2030” weźmie udział w wyjeździe szkoleniowym do Singapuru. 

 

Nauka Wydział Chemii

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.