Wersja kontrastowa

SONATINA 6. Granty dla dwojga naukowców z UAM

Dwa projekty z UAM nagrodzono w Konkursie SONATINA 6, na zdjęciu: Collegium Historicum, fot. Adrian Wykrota
Dwa projekty z UAM nagrodzono w Konkursie SONATINA 6, na zdjęciu: Collegium Historicum, fot. Adrian Wykrota

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki szóstej edycji konkursu SONATINA. Wśród 32 laureatów i laureatek znalazło się dwoje naukowców z UAM - dr Michał Halamus z Wydziału Historii i Ewelina Wieczorek-Szweda z Wydział Chemii.

Dr Michał Halamus z Wydziału Historii zrealizuje projekt "“Królestwo Bosporańskie i Rzym od czasów Mitrydatesa Eupatora The Bosporan Kingdom and the Impact of Rome from the times of Mithridates Eupator”.

Dr Ewelina Wieczorek-Szweda z Wydziału Chemii otrzymała finansowanie na projekt “Nanocząstki złota funkcjonalizowane kompleksami dipirometenu i azadipirometenu z cynkiem(II) jako nowe podejście w terapii fotodynamicznej Gold nanoparticles functionalized with zinc(II) dipyrromethene and azadipyrromethene complexes as new approach in photodynamic therapy”

Badaczki i badacze z całej Polski, którzy od niedawna mają stopień naukowy doktora, otrzyma w sumie ponad 22 mln złotych na badania i staże w prestiżowych zagranicznych ośrodkach.

Najwięcej, bo aż 13 laureatów wyłoniono w grupie nauk ścisłych i technicznych. Otrzymali oni ponad 8 mln złotych. Podobną kwotę finansowania przyznano 8 wnioskom w grupie nauk o życiu. W grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce eksperci zakwalifikowali do finansowania 11 wniosków na łączną kwotę ponad 6 mln złotych.

Konkurs SONATINA skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem lub którym stopień ten został nadany do 30 czerwca 2022 r. W tej edycji złożono 157 wniosków, a eksperci NCN zakwalifikowali do finansowania 32 z nich o wartości ponad 22 mln złotych. Wskaźnik sukcesu wyniósł 20,4%. Przyznane granty pokryją koszty pełnoetatowego zatrudnienia laureatów w polskich jednostkach naukowych, realizacji badań podstawowych i aplikacyjnych oraz trwających od 3 do 6 miesięcy staży zagranicznych.

Zobacz też: Konkurs SONATINA. Młodzi naukowcy zdobyli granty

Nauka Wydział Chemii Wydział Historii

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.