Ewa Konarzewska-Michalak

Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
- Na naszych oczach intensyfikują się podziały wywołujące migracje ludzi, którzy uciekają nie tylko z terenów zagrożonych wojną, ale klęskami ekologicznymi. Jeżeli nie zmienimy podejścia do środowiska, wszystkim nadal będzie sterowała chęć zysku, a nie solidarności, to grozi nam katastrofa - mówi...
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Wykryje miligram narkotyku w kieszeni, dopalacze i raka płuc. A po godzinach rozróżni kawy pochodzące z wielu stron świata i, co zaskakujące, bimber od whisky. Czy to superpies policyjny? Nie, to nanochemodetektor, który wymyślił Prof. Jerzy J. Langer z Pracowni Fizykochemii Materiałów i...
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Zadaniem Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego jest integrowanie środowiska badaczy i praktyków, których doświadczenia osadzone są w różnych tradycjach badań empirycznych wywodzących się najczęściej z reprezentowanego obszaru językowego - mówi prof. Katarzyna Karpińska-Szaj z Wydziału...
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Więzienie w Collegium Martineum - czy istniało naprawdę? W piwnicach budynku, dawniej gmachu KW PZPR, natknęliśmy się na tajemnicze pomieszczenia. Przed laty mogło tu działać więzienie urządzone przez komunistów. Wydawać by się mogło, że budynki uniwersyteckie są doskonale zbadane od strychu po...
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
UAM zyskał nowych doktorantów, którzy od października rozpoczną kształcenie w Szkole Doktorskiej UAM. Tegoroczna rekrutacjawyglądała inaczej niż dotychczas - po raz pierwszy miała charakter centralny iodbywała się w całej uczelni według tych samych reguł.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Inauguracja roku akademickiego 2019/2020, wprowadzającego Uniwersytet w drugie stulecie istnienia miała dziś miejsce w Auli Uniwersyteckiej. Od 1 października uczelnia zaczęła funkcjonować w nowej strukturze organizacyjnej. Rektor UAM zapewnił, że do końca kadencji będzie stał na straży autonomii...