Wersja kontrastowa

Śnieżne torfowiska przebadane

Śnieżne torfowiska przebadane. Fot. Patryk Fiutek
Śnieżne torfowiska przebadane. Fot. Patryk Fiutek

 

Jak chronić torfowiska i jaką rolę odgrywają mokradła w retencji wody i gromadzeniu się węgla w zmieniającym się klimacie?  

 

Te i inne pytania były przedmiotem warsztatów terenowych pt. „Restytucja ekologiczna oraz ochrona torfowisk, lasów i borów bagiennych”, odbywających się w Wymysłowie. Zajęcia zostały zorganizowane dla studentów i doktorantów wydziałów Biologii oraz Nauk Geograficznych i Geologicznych we współpracy z Nadleśnictwem Woziwoda.  

Jak pisze prof. Mariusz Lamentowicz, zajęcia koncentrowały się na praktycznych zadaniach ochrony ekosystemów mokradłowych w warunkach globalnych zmian środowiska przyrodniczego. Warsztaty zakładały realizację studium przypadku w ramach problemów ochrony torfowisk Nadleśnictw Woziwoda i Tuchola.  

W trakcie zajęć terenowych prowadzący zaprezentowali różne rodzaje torfowisk oraz przedstawili zagadnienia dotyczące ekologii, paleoekologii, ochrony i restytucji poszczególnych obiektów w różnych skalach przestrzennych i czasowych. W terenie wykonano kilka pokazowych wierceń geologicznych. Pomimo obecności puchu śnieżnego przedstawiona została różnorodność biologiczna torfowisk Borów Tucholskich i otaczających je lasów. W trakcie zajęć kameralnych studenci wysłuchali kilku wykładów oraz dyskutowali o wpływie odwodnień i zmian klimatu na torfowiska i lasy. Mówiono też o możliwościach aktywnej ochrony przyrody, a także możliwości odtwarzania torfowisk w kontekście antropogenicznego globalnego ocieplenia.  

 

Śnieżne torfowiska przebadane

 

Zajęcia prowadzone były przez naukowców z UAM w Poznaniu: prof. Mariusza Lamentowicza i prof. UAM Macieja Gąbkę oraz dr. hab. Bogdana Chojnickiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Nadleśniczy Nadleśnictwa Woziwoda, Stefan Konczal, zaprezentował nadleśnictwo oraz przedstawił zagadnienia dotyczące realizacji zadań ochrony na torfowiskach i w lasach. Warsztaty terenowe realizowane były w ramach projektu „Ochrona cennych ekosystemów Borów Tucholskich”.

Czytaj też: Prof. Mariusz Lamentowicz. Glony glebowe wychwytują gigatony węgla.

Nauka Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.