NCN

Fotografia w nagłówku
NCN
Rozstrzygnięto konkurs stypendialny skierowany do studentów i osób przed doktoratem szukających schronienia w naszym kraju, finansowany z funduszy norweskich i EOG. Wśród 22 studentów i naukowców na początkowym etapie kariery jest i Olga Zaitseva pracująca pod opieką...