Wersja kontrastowa

Co 10 badana osoba na UAM doświadczyła mobbingu

Iwona Chmura-Rutkowska

Z analiz wynika, że co dziesiąta badana osoba doświadczyła na UAM mobbingu, molestowania lub molestowania seksualnego, przy czym wyraźnie częściej z tego typu naruszeniami mierzą się kobiety.

Osoby badane relacjonowały takie zachowania i sytuacje jak: przypisywanie stanowisk niższej rangi, traktowanie jak osobę drugiej kategorii, niedocenianie wkładu pracy, uprzedzenia co do inteligencji i zdolności, wyśmiewanie i poniżanie na forum, ignorowanie, zastraszanie i szantażowanie, podważanie zaufania, grożenie, tworzenie wrogiej atmosfery, bezprawne dopisywanie swego autorstwa, naruszanie przestrzeni osobistej, wypowiedzi dyskredytujące związane z wyglądem lub o seksualnym podtekście.

Niepokojąca w tej sytuacji jest niska gotowość i obawa przed zgłaszaniem naruszeń (szczególnie wśród kobiet), natomiast preferowanym adresem zgłaszania takich sytuacji okazały się osoby przełożone oraz komisja ds. równości (lub podobne ciało kolegialne). Z perspektywy osoby zajmującej się tą problematyką widzę potrzebę pogłębienia diagnozy i rozszerzenia jej na całą społeczność UAM, zarówno na wszystkie grupy pracownicze, jak i osoby studiujące. Rezultaty pozwolą zaprojektować adekwatną do potrzeb różnych osób na UAM, bezpieczną i etyczną procedurę zgłaszania, interweniowania i procedowania spraw o charakterze przemocowym oraz udzielania pomocy pokrzywdzonym. Bardzo potrzebne są także działania profilaktyczne, zwiększające świadomość oraz wrażliwość społeczną i gotowość do reagowania.

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.