Wersja kontrastowa

Logopedzi protestują

Prof. Jolanta Sławek

11 kwietnia 2023 r. Ogólnopolskie Porozumienie Środowisk Akademickich wydało specjalne oświadczenie, wyrażające głęboki sprzeciw wobec projektu Ustawy o niektórych zawodach medycznych. Pracownicy uczelni wyższych kształcących logopedów są zaniepokojeni faktem, iż proponowana ustawa nie określa w sposób jednoznaczny, czy wciąż możliwe będzie kształcenie logopedów na uczelniach humanistycznych, społecznych i pedagogicznych, nieprecyzyjnie określa również przyszłość studentów, którzy już podjęli takie studia, zarówno w trybie dziennym, jak i niestacjonarnym. Proponowane w ustawie zmiany zagrażają dotychczasowemu systemowi kształcenia logopedów, jaki został wypracowany w ciągu dziesięcioleci i był wielokrotnie modernizowany.

 

Ponadto, umieszczenie zawodu logopedy wśród pomocniczych zawodów medycznych doprowadzi do obniżenia rangi zawodu logopedy i sprowadzi go do roli niesamodzielnej. Natomiast potraktowanie zawodu logopedy jako podmiotu leczniczego oraz wprowadzenie związanych z tym dodatkowych restrykcji oraz wymagań (m.in. lokalowych) spowoduje znaczące ograniczenie dostępu pacjentów do specjalistycznej diagnozy i terapii (większość prywatnych gabinetów logopedycznych zniknie z rynku, ponieważ nie będzie w stanie spełnić owych wymagań). Niejasny stanie się także status logopedów pracujących w placówkach oświatowych (ta grupa stanowi ponad 70% wszystkich logopedów), którzy w świetle nowej ustawy nie będą odpowiadać warunkom podmiotów leczniczych, a w związku z tym ograniczone zostaną ich kompetencje i zakres działań.  

 

Swój sprzeciw wobec projektu ustawy wyrazili także studenci specjalności i kierunków logopedycznych z najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce oraz logopedzi praktycy (#Ogólnopolski Protest Logopedów). Postulowane jest uchwalenie odrębnej ustawy regulującej zawód logopedy, która uwzględni jego autonomiczność i interdyscyplinarność, a także określi m.in. zasady kształcenia zawodowego, wykonywania zawodu i odpowiedzialności zawodowej.    

 

Autorka opinii jest członkiem zespołu dydaktycznego specjalności logopedycznej, językoznawcą, logopedą; zatrudnionym w Zakładzie Leksykologii i Logopedii w Instytucie Filologii Polskiej; jako logopeda pracuje w prywatnym gabinecie.

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.