Prof. Andrzej Michałowski

Fotografia w nagłówku
Prof. Andrzej Michałowski
Rada Stowarzyszenia Archeologii Postśredniowiecznej (Society for Post-Medieval Archaeology) postanowiła, iż nadchodzący kongres tego towarzystwa odbędzie się w Poznaniu (5-7 maja 2023). Gospodarzem wydarzenia będzie Wydział Archeologii UAM.
Fotografia w nagłówku
Prof. Andrzej Michałowski
Mamy świadomość, że jesteśmy najmniejszym wydziałem naszej uczelni. Niemniej chcielibyśmy pokazać, że archeolodzy są godni zaufania, jakim zostali obdarzeni. Jest na to realna szansa – mówi prof. Andrzej Michałowski.