Prof. Krzysztof A. Makowski

Fotografia w nagłówku
Prof. Krzysztof A. Makowski
XXIII Kongres Nauk Historycznych miał ogromne znaczenie dla wszystkich naukowców zajmujących się przeszłością. Wskutek pandemii był dwukrotnie przekładany i dlatego środowisko historyczne nie mogło się go doczekać. Czy spełnił pokładane w nim nadzieje?