Prof. UAM dr hab. Przemysław Matusik 

Fotografia w nagłówku
Prof. UAM dr hab. Przemysław Matusik 
Grudzień to na powstanie fatalna pora. Gdy jednak 104 lata temu w Poznaniu wybuchło – przypadkowo i spontanicznie - zakończyło się sukcesem, przełamując tym samym XIX-wieczne fatum powstańczych klęsk Polaków. A było przecież obarczone dużym politycznym i militarnym ryzykiem.