Wersja kontrastowa

100 ukraińskich książek dla Biblioteki Raczyńskich

Podczas trwającej jeszcze Szkoły Letniej UAM "University Library and Digital Transformation" (29.10-04.11.2023) przekazane zostało ponad 100 książek dla Biblioteki Raczyńskich. Książki były zbierane przez pracowników Centrum Wsparcia Współpracy Międzynarodowej UAM w trakcie zorganizowanych przez nich szkół letnich.

 

Szkoła dla Bibliotekarzy jest 29 szkołą letnią, zorganizowana przez UAM dla przedstawicieli partnerskich uniwersytetów w Ukrainie. Pomysł zbierania książek pojawił się jeszcze w lutym 2023 roku, kiedy Biblioteka Raczyńskich zwróciła się z zapytaniem, czy Uniwersytet ma książki w języku ukraińskim, ponieważ w związku z trwającą wojną jest coraz większe zapotrzebowanie na takie książki, wśród obywateli Ukrainy mieszkających w Poznaniu. Jednocześnie prośba ta zbiegła się w czasie z inauguracją na UAM cyklu Szkół Letnich dla partnerskich uniwersytetów w Ukrainie. Pracownicy Centrum Wsparcia Współpracy Międzynarodowej UAM postanowili ten fakt wykorzystać i na liczne pytania uczestników "co możemy przywieść jako prezent odpowiadali "popularną książkę". 

Tak zgromadzony został pokaźny księgozbiór. Co więcej większość z przekazanych do Biblioteki Raczyńskich książek należy do Top-50 najbardziej popularnych książek w Ukrainie

 

W sumie podczas trwających na UAM Szkół Letnich zebranych zostało prawie 300 książek, które tematycznie podzielono pomiędzy Bibliotekę Raczyńskich, Bibliotekę Uniwersytecką UAM, Bibliotekę Wydziału Historii UAM, Bibliotekę Wydziału Neofilologii (gdzie znajduje się Zakład Ukrainistyki) oraz Bibliotekę Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 

 

Pomysł Szkół Letnich UAM składa się z 2 części: 10 szkół sfinansowane zostały przez NAWA, kolejne 20 przez NCBiR przy dużym zaangażowaniu i wsparciu Dawida Tobolskiego, kierownika projektu "Uniwersytet Jutra" (Sekcja Zarządzania Projektami).

 

 

Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.