Wersja kontrastowa

Doradztwo polityczne a lobbing

fot. HTS Słubice
fot. HTS Słubice

W dniu 26.10.2018 w Collegium Polonicum w Słubicach odbędzie się międzynarodowa konferencja pt.: „Doradztwo polityczne i lobbing w politycznym procesie decyzyjnym”. 

W konferencji jako paneliści udział wezmą zarówno uczestnicy projektu z Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytety Technicznego w Dreźnie,  Institute for Advanced Sustainability w Poczdamie, Uniwersytetu Warszawskiego, Polskiej Akademii Nauk oraz Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, jak i zaproszeni goście z Uniwersytetu Karola w Pradze (Czechy), Uniwersytetu w Szeged (Węgry) oraz Bratislava Policy Institute (Słowacja).

Konferencja ma na celu podsumowanie projektu badawczego pt.: „’Wiedza to władza’: Granice doradztwa politycznego i lobbingu w politycznym procesie decyzyjnym”, zrealizowanego pod kierownictwem Prof. Michaela Minkenberga, Prof. Doroty Piontek oraz Dr. Artura Kopka oraz współfinansowanego przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki. Podstawą zainteresowań badawczych stanowiących punkt wyjściowy niniejszego projektu jest pytanie o granice pomiędzy naukowym doradztwem politycznym a lobbingiem oraz ich praktyczna rola w politycznym procesie decyzyjnym. W ramach projektu wielopłaszczyznowej analizie w perspektywie porównawczej poddane zostały struktury doradztwa politycznego oraz sposób jego funkcjonowania, jak również proces podejmowania decyzji politycznych ze szczególnym uwzględnieniem obszarów granicznych pomiędzy doradztwem politycznym a lobbingiem. 

Obok prezentacji wyników analizy przeprowadzonej w ramach projektu w polsko-niemieckiej perspektywie porównawczej konferencja ma stanowić przyczynek do przygotowania szerszego projektu badawczego uwzględniającego również inne kraje europejskie. Podejmowany w ramach projektu obszar badawczy należy w świetle zwiększającego się znaczenia doradztwa politycznego zarówno w politologicznej debacie naukowej jak i w polityce prowadzonej w krajach Unii Europejskiej uznać za niedostatecznie zgłębiony. Dlatego też ostatecznym celem projektu będzie wypełnienie tej luki poprzez realizację szerzej zakrojonego przedsięwzięcia badawczego odnoszącego się w perspektywie porównawczej do innych krajów europejskich.

Udział w konferencji jest nieodpłatny. Językiem konferencji będzie język polski, niemiecki i angielski. Wystąpienia referentów oraz dyskusja podczas sesji plenarnej będą tłumaczone symultanicznie.

Organizatorami konferencji są Katedra Porównawczych Nauk Politycznych Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą we współpracy z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Szczegóły związane z konferencją oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie konferencji: www.wim.amu.edu.pl

Nauka Collegium Polonicum w Słubicach

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.