prof. Andrzej Lesicki

Fotografia w nagłówku
prof. Andrzej Lesicki
Jeśli wszystkie uczelnie publiczne miasta Poznania przystąpią do federacji będzie to największa taka organizacja w Polsce. Postrzegamy to jako ogromną siłę poznańskiego środowiska naukowego - pisze na łamach Życia Uniwersyteckiego prof. Andrzej Lesicki
Fotografia w nagłówku
prof. Andrzej Lesicki
Rozpoczynamy dzisiaj sto drugi rok akademicki w historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w  Poznaniu. Rok ten zaczyna również okres kadencji nowych władz uniwersytetu, na czele z  prof. dr hab. Bogumiłą Kaniewską, wybraną wolą społeczności akademickiej na 32. rektora.
Fotografia w nagłówku
prof. Andrzej Lesicki
Od 11 marca 2020 r. uniwersytet działa w warunkach nadzwyczajnych. Tego dnia weszło w życie moje zarządzenie nr 431/2019/2020 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od tego momentu zawieszone do...
Fotografia w nagłówku
prof. Andrzej Lesicki
W dniach 6-7 kwietnia odbyło się VI zwyczajne posiedzenie Senatu UAM. Było ono – wbrew nazwie – zupełnie niezwyczajne, jeśli wziąć pod uwagę tryb, w jakim zostało przeprowadzone – tryb zdalny. W ten właśnie sposób podjęto wszystkie uchwały, w tym tę o zmianie Statutu UAM. Najistotniejsza z...
Fotografia w nagłówku
prof. Andrzej Lesicki
Z wielką przyjemnością, wobec zbliżających się świąt Bożego Narodzenia przedstawiamy dziś Państwu wyjątek z ,,Akademickich smaków’’ autorstwa Andrzeja Niczyperowicza. Ich wydanie, w sposób znaczący wpisało się w obchody roku jubileuszowego. Dzięki udostępnieniu materiałów możemy dziś zajrzeć na...
Fotografia w nagłówku
prof. Andrzej Lesicki
Szanowni Państwo, do rektorów czterech uczelni Poznania – Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego i Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego – dotarł dzisiaj list otwarty podpisany przez
Fotografia w nagłówku
prof. Andrzej Lesicki
Dokładnie w środę, 8 maja 2019 roku, nasz uniwersytet wszedł w drugie stulecie swojego istnienia. Rozpoczął się kolejny wiek, a po nim przyjdą następne... We wrześniu ubiegłego roku miałem zaszczyt podpisywać w imieniu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Wielką Kartę Uniwersytetów