prof. Joanna Wójcik

Fotografia w nagłówku
prof. Joanna Wójcik
Podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich jest integralnym elementem dbałości o najwyższą jakość kształcenia – sprzyja rozwijaniu klimatu zaangażowania i współodpowiedzialności, a tym samym wzmacnia postrzeganie dydaktyki jako istotnej sfery działalności UAM.
Fotografia w nagłówku
prof. Joanna Wójcik
Na naszym uniwersytecie działa ponad dwieście kół naukowych i innych organizacji studenckich.Różnorodność i zasięg ich inicjatyw, aktywności nie tylko naukowych, ale też popularyzatorskich, edukacyjnych i społecznych jest ogromna, o czym wielokrotnie mieliśmy okazję się przekonać
Fotografia w nagłówku
prof. Joanna Wójcik
- Kształcenie studentów stanowi niezwykle ważną sferę zawodowej aktywności nauczycieli akademickich – absorbującą, wymagającą kreatywności i wielorakich kompetencji - mówi prof. Joanna Wójcik, prorektor UAM ds. studenckich i kształcenia