Wersja kontrastowa

Matematyka i informatyka otwierają drogę

prof Marek Nawrocki
prof Marek Nawrocki

Matematyka i informatyka otwierają drogę

Z prof. Markiem Nawrockim, prorektorem UAM, rozmawia Jolanta Lenartowicz

Widać jak krok po kroku matematycy i informatycy naszego wydziału nawiązują szerokie porozumienia z najogólniej mówiąc otoczeniem zewnętrznym. Pana to cieszy, jak sądzę, z przynajmniej dwóch powodów: bo jest pan matematykiem i jest też pan prorektorem odpowiedzialnym za kontakty z gospodarką.

Ten trend trwa od wielu lat. Zacieśnianie współpracy z partnerami zewnętrznymi nasz Wydział Matematyki i Informatyki zaczął już dawno, bo kiedy w 2009 roku rozpoczął się program kierunków zamawianych, który również obejmował matematykę i informatykę, to już wtedy wychodziliśmy z nawiązywaniem kontaktów poza uniwersytet. W programie, za który otrzymaliśmy grant z pierwszą lokatą, były kursy, szkolenia, praktyki… Niezwykle cieszy, że władze wydziału tak silnie rozwijają ten ważny trend współpracy z firmami.

Zobacz też: Festiwal Matematyki po raz trzeci

Grono partnerów powiększało się, wydział wiązał się z instytucjami bardzo zróżnicowanymi, o rozmaitych profilach i zakresach działania. Gdyby je uporządkować i określić bliżej, powiedziałby pan…

…że oczywiście podzielić je można na różne kategorie: banki, firmy konsultingowe, firmy informatyczne, szkoły,…. Podam tylko kilka przykładów z ostatnich tygodni. Wydział Matematyki i Informatyki, prowadząc kierunek matematyka finansowa i aktuarialna, współpracuje zarówno z wieloma bankami, jak i z firmami, które potrzebują analityków. Wraz z dziekanem wydziału prof. Jerzym Kaczorowskim podpisaliśmy np. porozumienie o współpracy z globalną organizacją inwestycyjną, liderem w zarządzaniu aktywami – firmą Franklin Templeton Investment Poland. Dzięki tej umowie studenci i kandydaci uzyskują wiedzę na temat możliwości zatrudnienia w firmie świadczącej usługi na poziomie światowym. Będą w niej mogli podjąć staż, a później, gdy obydwie strony będą zadowolone, ubiegać się o stałą pracę. Firma ta zatrudnia w Poznaniu około 700 osób m.in. na stanowiskach analitycznych w działach operacyjnych, finansowych, z analizą danych oraz wielu innych. Współpraca pomoże też dostosowywać prowadzone na naszym wydziale kierunki studiów do oczekiwań rynku pracy. W ramach współpracy zaplanowano cykl spotkań dotyczących tak zwanych umiejętności miękkich, wizyty studyjne oraz warsztaty specjalistyczne poświęcone poszczególnym funduszom inwestycyjnym. Jest to oferta skierowana głównie do matematyków.

W centrum zainteresowań wzajemnych dominują jednak informatycy.

Tak, choć na Wydziale Matematyki i Informatyki łączy się elementy technologiczne i zaawansowane metody matematyczne. Podam kilka przykładów. Nasi matematycy i informatycy z zespołu prof. Macieja Wygralaka tworzą zaawansowane badania na rzecz środowiska medycznego Między innymi realizują projekt wykorzystujący przetwarzanie danych nieprecyzyjnych do wykrywania raka jajnika. Inny duży projekt, łącznie ze stworzeniem nowoczesnego laboratorium, koledzy informatycy pod kierownictwem prof. Krzysztofa Jassema realizują z Samsungiem. Tu stosuje się istotne wyniki badań z zakresu przetwarzania języka naturalnego.

 

 Mocno to rozszerza potoczne pojmowania nauk matematycznych.

Rzeczywiście, obok tradycyjnego widzenia matematyki jako nauki zajmującej się obiektami wysoce abstrakcyjnymi, kładziony jest coraz silniejszy nacisk na zastosowania, w tym w informatyce. W połowie kwietnia nasz wydział podpisał porozumienie o współpracy z firmą Netguru. Ona z kolei świadczy kompleksowe usługi konsultingowe z zakresu tworzenia aplikacji webowych i mobilnych, integracji systemów, a także projektowania i tworzenia autorskich rozwiązań programistycznych dla klientów z Europy Zachodniej, Azji, Ameryki Północnej i Bliskiego Wschodu. W ramach prowadzonej współpracy planowane są działania związane z popularyzacją i zasadami tworzenia start-upów, a także warsztaty, podczas których pracownicy Netguru przybliżają studentom metodologię zarządzania projektami oraz pokazują, jak używać narzędzi wspierających prowadzenie projektów. Pierwszy warsztat planowany jest jeszcze w czerwcu tego roku.

Kolejnym partnerem naszego uniwersytetu, z którym ostatnio podpisaliśmy formalne porozumienie, została firma Roche. Ten duży pracodawca będzie zaangażowany we współtworzenie i opiniowanie programu nauczania, w celu jego jak najlepszego dostosowania go do wymogów współczesnego rynku pracy. Umowa z firmą to również możliwość pisania prac dyplomowych na tematy zgłoszone przez partnera oraz przy mentoringu jego ekspertów. Pierwszych kilka projektów jest już realizowanych. Na Wydziale współprowadzone są z Rochem i innymi firmami informatycznymi studia podyplomowe „Big Data” poświęcone przetwarzaniu dużych zbiorów danych. Prowadzone są przygotowania do uruchomienia wspólnych studiów dla programistów w języka Java.

W Wielkopolsce widać duże zapotrzebowanie na dobrze wykształconych informatyków i analityków. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki prof. Jerzego Kaczorowskiego i liderów innych wiodących poznańskich uczelni kształcących informatyków powstał projekt wspierania informatyki w Poznaniu. Zawarto porozumienie. Trzej rektorzy poznańskich uczelni, kształcących w zakresie informatyki tj. UAM , Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu Ekonomicznego podpisali umowę spółki Poznańskie Innowacje, której głównym celem jest prowadzenie działalności wspomagającej, a równocześnie łączenie działań badawczych z edukacyjnymi. Działania edukacyjne już na poziomie średnim i podstawowym są niezwykle ważne.

 Dlatego ważną grupą naszych partnerów są nauczyciele. Tu też ciągle widzimy duże zainteresowanie propozycjami szkoleń.

 I tym samym przyciągacie też uczniów.

Tak, przykładem być może kolejna edycja Dnia Delty, która odbyła się tej wiosny. Wykłady i warsztaty tegorocznej edycji obejmowały piętnaście 45-minutowych spotkań z uczniami. Młodzież uczestniczyła w warsztatach „Podróże w Czasie i Przestrzeni” oraz „Problem za milion dolarów” . Udział w zajęciach wzięło ponad 800 uczniów, wybranych spośród 4 500 chętnych. Odbywają się też cykle wykładów otwartych dla młodzieży „Po indeks z Pitagorasem”. Zainteresowanych jest zwykle wielu, dość powiedzieć, że zgłoszeń jest więcej niż miejsc. Przy wydziale powstała Poznańska Fundacja Matematyczna, której celem jest wspieranie zainteresowań i popieranie talentów osób, w szczególności dzieci i młodzieży, w dziedzinie nauk matematycznych, pomoc osobom utalentowanym w zakresie matematyki, wspieranie podnoszenia poziomu edukacji matematycznej w szkołach wszystkich szczebli. Fundacja działając non-profit realizuje wspólnie z WMiI wiele wspólnych projektów, pozyskuje liczne granty.

Jak to jest z tymi studentami matematyki: jest ich dosyć, za mało, za wiele ?

Z naszych obserwacji wynika, że studentów matematyki jest zbyt mało jak na potrzeby rynku pracy. Studentów informatyki jest dużo za mało jak na zapotrzebowanie sygnalizowane nam przez przedstawicieli firm i władz miasta. Powiem krótko - mamy ograniczone możliwości co do liczby studentów informatyki, których możemy wykształcić.

Skąd się biorą ograniczenia, jakie są bariery?

Jako wydział nauczamy młodzież matematycznych pryncypiów, natomiast jeśli idzie o technologie – to właśnie wielką pomocą są nasze kontakty z firmami. Równocześnie to one właśnie potrzebują kadr i wręcz je chłoną. Na tyle, że mamy kłopoty z zatrzymaniem na uczelni dostatecznej liczby młodych naukowców. A takich potrzebujemy dla sprawnego nauczania kolejnych grup studentów. Musimy też przyjmować kandydatów dobrze przygotowanych. Temu służy projekt opracowany przez naszych środowiskowych specjalistów. Ma on wspomagać młodzież w wyborze matematyki. Zrazu miał rozwijać umiejętności - potem przekształcił się w projekt wspierania matematyki i informatyki w ogóle. To między innymi dlatego została powołana spółka, o której wspominałem przed chwilą. Mam nadzieję, że z czasem to przyniesie owoce, bo młodzi ludzie już widzą, że matematyka i informatyka uniwersytecka otwierają bramę do wielu karier. Trzeba jednak zadbać, żeby również uczelnia miała argumenty, pozwalające zatrzymać najzdolniejszych

Rozmowy Ogólnouniwersyteckie
Zobacz podobne

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.