Wersja kontrastowa

Studencka Poradnia Prawa z nagrodą

Na zdjęciu (od lewej do prawej):  Prof. Dagmara Jajeśniak-Quast, przewodnicząca Kuratorium Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Uczelni Uniwersytetu Europejskiego. Patrycją Prośniak, prezes Studenckiej Poradni Prawa Alicja Przała, członek Studenckiej Poradni Prawa Agata Wróbel, członek zarządu Studenckiej Poradni Prawa  Prof. Julia von Blumenthal, prezydentka Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
Na zdjęciu (od lewej do prawej): Prof. Dagmara Jajeśniak-Quast, przewodnicząca Kuratorium Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Uczelni Uniwersytetu Europejskiego. Patrycją Prośniak, prezes Studenckiej Poradni Prawa Alicja Przała, członek Studenckiej Poradni Prawa Agata Wróbel, członek zarządu Studenckiej Poradni Prawa Prof. Julia von Blumenthal, prezydentka Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

Studencka Poradnia Prawa w Collegium Polonicum w Słubicach podczas uroczystości wręczenia Nagrody Viadriny dla Agnieszki Holland otrzymała Nagrodę Wspierającą. Z prezes Poradni, Patrycją Prośniak, studentką 5 roku polsko-niemieckich studiów prawniczych i wiceprezesem, Tien Chan Nguyenem, studentem 5 roku polsko-niemieckich studiów prawniczych rozmawia Ewa Bielewicz-Polakowska z Collegium Polonicum.

EBP: Serdecznie gratuluję całemu zespołowi Poradni! Jesteście jedną z najdłużej działających organizacji w naszych murach i jedną z najbardziej aktywnych. Kiedy się to wszystko zaczęło?

PP: Poradnia działa od marca 2003 roku. Jej zadaniem jest udzielanie bezpłatnych informacji prawnych osobom niezamożnym, których nie stać na sfinansowanie pomocy prawnej świadczonej przez adwokatów i radców prawnych. Warto podkreślić, iż nasza działalność prowadzona jest zgodnie ze standardami Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, w której skład programu należymy. Zajmujemy się sprawami z zakresu prawa karnego, administracyjnego, rodzinnego, cywilnego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Udzielane przez nas informacje prawne są rzetelne i najwyższej jakości. Każda opinia prawna zawiera rozwiązanie problemu wraz z szczegółowym wskazaniem możliwych dróg dalszego postępowania. Jest ona przejrzyście oraz zrozumiale napisana, tak aby Klient mógł poznać swoją daną sytuację.

EBP: Czy głównie pracujecie z klientem, czy macie również czas na inne działania?

TCHN: Przede wszystkim udzielamy porad, ale też regularnie organizujemy konferencje i spotkania. Ponad rok temu zorganizowaliśmy XXIX Ogólnopolską Konferencję Uniwersyteckich Poradni Prawnych z tematem przewodnim „Mediacja interdyscyplinarna”. W konferencji wzięły udział Poradnie z całej Polski. Była to również okazja do świętowania obchodów 15-lecia działalności.

EBP: Kto działa w Poradni? Czy możecie zdradzić ilu osobom już pomogliście?

TCHN: W skład Studenckiej poradni Prawa wchodzą Studenci oraz Koordynatorzy. Pracę Studentów koordynują specjaliści z różnych dziedzin prawa. Obecnie w Poradni działa 21 osób, których wspiera 5 opiekunów. Główną opiekunką naszej Poradni jest Pani prof. Bożena Popowska, a głównym koordynatorem mgr Anna Dudzicz. Wspierają ją Kinga Janiszewska, radca prawny, Arkadiusz Łukowski, radca prawny, Magdalena Ostrowska, adwokat oraz Kamil Mazur-Czerniecki, sędzia sądu rejonowego. Nadzorują oni krok po kroku tok powstawania pism prawnych oraz zatwierdzają również jego wydanie. Od początku działania Poradni udzieliliśmy prawie 4 tys. porad, a przez te wszystkie lata na jej rzecz działało prawie 300 studentek i studentów.

EBP: Co daje Wam praca w Poradni?

PP: My, studenci działając w poradni, mamy możliwość uzupełnienia naszego kształcenia poprzez kontakt z praktyką stosowania prawa w relacjach z klientami i ich rzeczywistymi problemami, nie zaś tylko z teorią. Jest to doskonałe połączenie nauki ze zdobywaniem umiejętności praktycznych. Mamy również Zarząd Studenckiej Poradni Prawa, dzięki któremu zawdzięczamy „ład i porządek” w prowadzeniu działalności. Cieszymy się bardzo, że nasze wspólne działania zostały docenione i otrzymaliśmy Nagrodę Towarzyszącą w wysokości 1000 euro za nasze studenckie zaangażowanie.

EBP”: Czy wiecie już na co przeznaczycie nagrodę?

PP: Tak, przeznaczymy ją na rzeczy potrzebne w codziennej pracy w biurze, a umożliwiające nam sprawne funkcjonowanie. Przede wszystkim wykorzystamy te środki na organizację szkoleń dydaktycznych dla członków poradni.

 

 

Wydarzenia Collegium Polonicum w Słubicach

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.