Krzysztof Smura

Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura
„Bioinspirowane materiały: chityna, izolowana z gąbek morskich, jako wielozadaniowy biomateriał strukturalny” oraz „Spongina jako enigmatyczny biomateriał i surowiec dla nowej generacji, trójwymiarowych (3D) materiałów kompozytowych” to projekty realizowane przez zespół...
Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura
Prof. Ilona Koutny, kierownik Zakładu Hungarystyki na Wydziale Neofilologii, jest znana z zamiłowania do języka esperanto. Prowadzi też najbardziej umiędzynarodowiony kierunek na UAM – podyplomowe Studia Interlingwistyki.
Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura
Projekt „Ryzosfera: Wielka Sieć Małych Światów” prof. Joanny Hoffmann z Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego i prof. Marleny Lembicz z Wydziału Biologii UAM stał się w ostatnich latach interdyscyplinarny w pełnym tego słowa znaczeniu.
Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura
Z prof. Maciejem Michalskim, pełnomocnikiem rektora UAM i koordynatorem prac zespołu ds. ewaluacji, rozmawia Krzysztof Smura.
Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura
Liczby, liczby, liczby. 140 tysięcy analiz, 120 tysięcy datowań, 50 próbek dziennie, 10 tysięcy w roku. Dziewięcioosobowy zespół. Teraz do tego zestawienia doszła kolejna liczba. 20 lat pracy Poznańskiego Laboratorium Radiowęglowego, którego szefem jest prof. Tomasz Goslar
Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura
Z Kingą Zawadą z Wydziału Psychologii i Kognitywistyki, wyróżnioną Studenckim Laurem, rozmawia Krzysztof Smura.