Krzysztof Smura

Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura
Na każdym wydziale UAM powołany zostanie koordynator do spraw współpracy z EPICUR-em. Każdy z wydziałów ma też przedstawić listę wspólnych przedsięwzięć jakie realizuje z jednostkami wchodzącymi w skład konsorcjum. W Sali Senatu UAM odbyła się uroczysta inauguracja i przedstawiono nie tylko drogę...
Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura
W Brukseli odbyła się inauguracja konsorcjum EPICUR, w skład którego wchodzą uczelnie z Polski, Francji, Niemiec, Austrii, Holandii i Grecji. Tym samym rozpoczął się program pilotażowy, który potrwa trzy lata. W Inauguracji wzięła udział delegacja UAM z Rektorem Andrzejem Lesickim na czele.
Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura
To ogromny sukces poznańskiego naukowca. Profesor Andrzej Wiśniewski z Wydziału Psychologii i Kognitywistyki został nagrodzony najważniejszym wyróżnieniem naukowym w naszym kraju. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz dwudziesty ósmy przyznała Nagrody Fundacji. Laureatami zostało trzech...
Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura
UAM, Uczelnia Badawcza. Mamy to! W Arkadach Kubickiego na zamku królewskim w Warszawie ogłoszono wyniki pierwszego konkursu w programie ,,Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia badawcza’’ Uniwersytet im. Adama Mickiewicza wszedł w skład elitarnego grona uczelni badawczych. Zdecydowała o tym grupa 15...
Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura
Dr Joanna Rak z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa otrzymała stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie badań nad kontestacją polityczną, oraz wyróżniający poziom umiędzynarodowienia wyników. Rzeczywiście jej CV imponuje. Rozmawia z nią Krzysztof Smura
Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura
Prof. Reinhard Lührmann, jeden z najwybitniejszych biologów molekularnych w świecie otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Profesor a jednocześnie dyrektor Instytutu Chemii Biofizycznej Maxa Plancka w Getyndze prowadzi badania nad rolą i przemianami RNA