Małgorzata Rybczyńska

Fotografia w nagłówku
Małgorzata Rybczyńska
W lutym 2022 roku jako pierwsza instytucja w Europie Środkowej, do sieci IBM Quantum Network dołączyło Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS), afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN. Teraz, poprzez podpisanie umowy członkowskiej z PCSS, będącym...
Fotografia w nagłówku
Małgorzata Rybczyńska
– Jestem przekonany, że było warto! – podsumowuje pierwszy rok działalności Polskiego Instytutu Archeologicznego w Atenach jego dyrektor, prof. Janusz Czebreszuk. – Trwało to długo, ale mamy coś wspaniałego, swoją własną instytucję w jednym z głównych centrów światowej archeo...
Fotografia w nagłówku
Małgorzata Rybczyńska
W Poznaniu rozpoczęły się półkolonie dla dzieci - uchodźców z Ukrainy. Jest to pierwszy z trzech tygodniowych turnusów Kindernaliów organizowanych przez Fundację Jeden Uniwersytet. Weźmie w nich udział ponad 200 najmłodszych, którzy po 24 lutego przekroczyli granicę...
Fotografia w nagłówku
Małgorzata Rybczyńska
W poniedziałek 20 grudnia 2021 roku senatorowie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przyjęli dwa stanowiska w sprawie bieżących wydarzeń społeczno-politycznych.
Fotografia w nagłówku
Małgorzata Rybczyńska
W piątek 1 października w Gabinecie Rektora UAM, tuż przed uroczystą inauguracją, Rektorzy poznańskich uczelni publicznych podpisali list intencyjny w sprawie poznańskiego uniwersytetu federacyjnego. Podtrzymują w nim deklaracje poprzedników (oraz uchwały Senatów 8 uczelni...
Fotografia w nagłówku
Małgorzata Rybczyńska
Z Kanclerzem UAM dr. Marcinem Wysockim rozmawia rzecznik prasowy UAM Małgorzata Rybczyńska.